Prelazak van pešačkog prelaza, opasan po život?!

Juče smo imali situaciju, gde je devojčica stara 10god, izlazeći iz gradskog autobusa, pokušala da pređe ulicu na kojoj nema obeležen pešački prelaz, i tom prilikom je na nju naleteo kamion i nažalost devojčica je stradala na licu mesta.

 

Sve više na ulicama viđamo pešake kako pretrčavaju kolovoz na nebezbednim mestima, a da pri tome ne gledaju da li u tom trenutku nailazi automobil, tramvaj, autobus, i tako rizikuju svoje živote i živote drugih učesnika u saobraćaju. Često u takvim situacijama bude kasno i vozači ne mogu ništa da urade.

Kod nas se često kaže da su pešaci zakon, ali to pravilo ne važi još od šesdesetih godina prošlog veka.

Pešaci su najosetljivija kategorija u saobraćaju, ali i najveći propust dolazi od samih pešaka. Kolovoz je mesto rezervisan za saobraćaj vozila, i pešaci moraju dobro da se uvere da li je bezbedno tu preći, pre nego što započnu prelazak.

Mnogi vozači znaju da pobesne kada vide da pešak planira da pređe ulicu na mestu koje nije obeleženo pešačkim prelazom, ali ne znaju da je to dozvoljeno iako nije obeleženo.

Ukoliko je razdaljina između dva pešačka prelaza veća od 100 metara pešak ne mora da ga koristi. Znači, dozvoljeno je prelaženje kolovoza van pešačkog prelaza na onim mestima gde su pešački prelazi udaljeni najmanje 100 metara.

Pešacima je čak dozvoljen prelazak i na magistralnom putu, ali su tom prilikom dužni da propuste sva vozila i da se uvere da im bezbednost nije ugrožena. Vozač nije dužan da se zaustavi i propusti pešaka.

Strogo se zabranjuje prelazak pešaka na autoputu.

Centar DBA smatra da je edukacija dece o bezbednosti u saobraćaju jako bitna, počev jos od vrtića pa na dalje kroz celo školovanje. Takođe apelujemo na sve roditelje, da razgovaraju sa svojom decom o ovoj temi, kako bi nam deca bila bezbednija u saobraćaju.

Potpredsednik Izvršnog Odbora
Petar Turčinović