Moj glas protiv nasilja – žrtva nikad nije kriva

Dana 27.11.2019.godine pozvani smo od strane Centra za prevenciju i borbu protiv nasilja da uzmemo učešće na tribini „Moj glas protiv nasilja – žrtva nikad nije kriva“ koja je organizovana u sali opštine Vračar. Tribinu je vodila Ivana Borić, izvršni direktor centra. Na tribini su se pored Ivane Borić, obratili Nemanja Kovačević advokat, Igor Marinković urednik izdavačke kuće Avala pres, dr Tatjana Jocović akademik, inovator iz psihosomatske medicine i psihoneuro imunologije i naš član, diplomirani teolog i predsednik Odseka 3 borba protiv sekti, Nemanja Ivančić.

Učesnici su govorili protiv nasilja sa pravne tačke gledišta, medicinske, religijske a na kraju i iz ličnog iskustva koje su stekli kroz rad sa žrtvama nasilja tokom njihove rehabilitacije. Naglašeno je da nasilje ne trpi aamo ženski deo populacije, već da postoji i veliki broj muškaraca koji trpi psihičko a takođe i fizičko nasilje tokom braka, a najviše u brakorazvodnim parnicama kada žene ne dozvoljavaju bivšem supružniku da viđa decu. Nasilje je nasilje, podjednako ga trpe obe strane bez obzira na pol. Naglašeno je da se ova tribina ne održava zarad dvonedeljne kampanje svetske borbe protiv nasilja, jer o nasolju treba konstantno govoriti otvoreno, svakog dana kada god se dogodi i mora se vršiti prevencija istog.

Dok su drugi učesnici pričali sa pravnog i medicinskog aspekta, naš član je govorio sa religiološkog stanovišta nasilja koje se konkretno vrši nad ženama u destruktivnim seltama i kultovima. Žene se psihički i fizički zlostavljaju zbog učenja sekte, navode se na sakralnu prostituciju tokom koje žena polno opšti sa drugim članovima sekte a sve u sklopu religijskog obreda gde se takav čin nameće kao nešto sveto i dobro, neretko i korisno za duhovni razvoj svih pripadnika kulta. Sektr se takođe bave trgovinom ljudima, programiranjem žena da pored svojih zakonitih supružnika, treba da počno opšte sa vođama kultova, jer im oni na taj način prenose blagoslov, čak se navode na to da rađaju i decu koja su „izabrana“ kao naslednici samozvanih gurua i proroka.

Pored svih pomenutih stanovišta, smatramo da tematika koju je izlagao naš član, ne treba da bude tabu tema i mora stajati na pijedestalu rame uz rame sa ostalim stanovištima, jer je nasilje u sekti u kultu, možemo reći čak i opasnije po žrtvu i njenu okolinu jer može pokrenuti lančani sled događaja u porodici, društvu, bilo kom okruženju.

Zahvaljujemo se Centru za prevenciju i borbu protiv nasilja što su i nas pozvali da učestvujemo na ovakvoj tribini i uvek ćemo se odazivati njihovom pozivu jer nasilje ne sme da bude tabu tema.