Postupanje u situaciji nestanka dece – „Šifra Barbara“

Godišnje u Srbiji prijavi se nestanak blizu 700 dece. Najveći broj bude pronađen. Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA, zajedno sa svojim partnerom, International Police Organization, pokrenuo je akciju koja se zove „Šifra Barbara“. Ova akcija ima za cilj edukaciju i obuku za postupanja u situaciji nestanka dece, a simbolično nosi ime po devojčici Barbari Vitez, koja je nestala 25.11.2016. godine i još uvek nije pronađena. Naše dve organizacije i veliki broj volontera i dalje aktivno učestvuju u potrazi za Barbarom i verujemo da će doći dan kada će se i ona i svi drugi koji još uvek nisu pronađeni, vratiti svojim kućama.

Akcija „Šifra Barbara“, koja podrazumeva obuku i edukukaciju, pre svega zaposlenih u lokalima, tržnim centrima, školama i vrtićima i fto firmama, biće u narednom periodu sporvedena širom Srbije ali i Evrope, gde će nosioci ove obuke biti članovi International Police Organization i Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA koji su danas prvi prošli ovaj vid obuke i edukacije. Svi lokali i ustanove čiji radnici prođu ovu obuku dobiće sertifikat a razlikovaće se i po tome što će na njihovom izlogu ili vratima stajati i nalepnica sa natpisom „Šifra Barbara“.

Ova obuka i edukacija ima za cilj da se ljudi obuče za postupanja u situaciji nestanka dece, a odnosi se na situacije kada je potrebno što pre odreagovati na pravi način. Tu se podrazmevaju osnovne stvari poput uzimanje preciznih informacija o vremenu nestanka deteta, opis, lokacija, provera da li postoji video nadzor, prijava policiji i davanje što preciznijih podataka a u što kraćem vremenskom roku, ali obuka podrazumeva i pristup detetu kada je pronađeno i umanjivanje stanja šoka i straha.

Danas je obuku prošla grupa članova srpske sekcije International Police Organization i Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA. Prvi lokal u Srbiji čiji su radnici prošli obuku u postupanju u situaciji nestanka dece „Šifra Barbara“ jeste ugostiteljski objekat Central Pub sa Novog Beograda.
Obuka i edukacija na temu postupanja u situaciji nestanka dece „Šifra Barbara“ samu sebe finansira, odnosno sve se plaća od proizvoljnih donacija koje dobijemo od lokala i firmi gde izvršimo obuku, jer obuka je besplatna i ne naplaćuje se nikome. Deo novca od donacija usmeren je i na potragu za decom koja još uvek nisu pronađena.

Stevan Đokić
Predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA