Radni sastanak o Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima

Predstavnici Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA prisustvovali su radnom sastanku na temu Procena uticaja obrade biometrijskih podataka sisitemom video nadzora, na prava i slobode građana u kontekstu Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima.

Sastanak je održan na Kriminalističko Policijskom Univerzitetu u organizaciji MUP Srbije.
Ovo je jedan u nizu organizovanih sastanaka gde se tema biometrijskog video nadzora detaljno obrađivala sa ciljem, da se bolje približi građanima i spreči dovođenje u zabludu.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da su ovakvi sastanci dobri i korisni, jer se međusobnom saradnjom civilnog sektora i MUP efikasnije mogu sagledati nedostaci,problematični članovi zakona i zajedničkim snagama rešiti.

Foto: Centar DBA

Naša organizacija je podržala biometrijski video nadzor jer smatramo da bi doprineo boljoj bezbednosti građana.
Kako je predviđeno je da se sastanci i dalje održavaju, Centar DBA će se sa svojim predstavnicima odazvati svakom pozivu.