Postani član

 

Centar DBA je organizacija koja je uredno registrovana u APR-u sa sledećim podacima: matični broj-28166087, pib-108873182. Bavimo se razvojem i unapredjenjem oblasti bezbednosti, istraga i odbrane. Prvenstveno u privatnom sektorom u koji spadaju firme za obezbedjenje, detektivske agencije, telohranitelji, tehnička bezbednost, ali i sve ono što je pod okriljem države. Orijentisani smo i na edukaciju iz oblasti bezbednosti, istraga i odbrane kroz javne tribine, savetovanja, seminare, organizaciju edukativnih igara i radionica. Takodje, kroz saradnju sa državnim institucijama, pojedincima i firmama radimo na unepredjenju i razumevanju sistema bezbednosti, istraga i odbrane.

KLIKNITE I POPUNITE PRISTUPNICU

Poziv za učlanjenje:
Ukoliko želiš da pomogneš razvoju privatnog i državnog sektora bezbednosti, da naučiš nešto iz oblasti bezbednosti, da učestvuješ u radu DBA koji se najviše ogleda u edukaciji sa ciljem prevencije, pozivamo te da se učlaniš u Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA.
Posebni uslovi za učlanjenje ne postoje, a najvažniju su poštovanje Ustava i svih zakona Republike Srbije, našeg Statuta, naših Pravilnika i Odluka.
Bavićemo se problematikom koja je prisutna pre svega kod omladine:
– vršnjačko nasilje
– maloletnička delikvencija
– porodično nasilje
– narkomanija
– sekte
– bezbedno surfovanje internetom
– bezbednost u saobraćaju
Bavićemo se i problemima i temama koji su vezani i za odredjene profesije:
– policija
– vojska
– sektor za vanredne situacije
– radio amateri
– fizičko-tehničko obezbedjenje
– detektivska delatnost
Pored toga bavićemo se i drugim temama koje su usko vezane za državni i privatni sektor bezbednosti.
Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA ne pruža usluge niti radi slučajeve na ove teme. DBA samo vrši istraživanja u skladu sa zakonima Republike Srbije a u cilju pribavljanja informacija kako bi informisali članstvo i građane, odnosno kako bi se uticalo na izmene zakona u smislu predloga i amandmana, pripreme edukacija i radionica, akcija koje imaju za cilj podizanje svesti o bezbednosnoj kulturi, izdavanje knjiga i publikacija. Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA nema zaposlene.

 

Šta dobijate članstvom u DBA:

Svi oni koji postanu naši članovi, imaće pravo da ostvaruju odredjene benefite kod firmi, udruženja, pojedinca, u sportskim društvima, streljanama, sa kojima Centar ima potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. Takodje, svi članovi će imati povoljnije cene i na stručne obuke, edukacije, seminare koje izvodi Centar za bezbednost ali i kod svih ostalih sa kojima imamo i sa kojima ćemo potpisati Ugovore o saradnji. Članovi će moći i sami sebe da promovišu kroz pisanje tekstova za sajt, objavljivanje stručnih tekstova, analiza, učestvovanje na tribinama ili edukacijama a samim tim i da samostalno ispred organizacije izvedu svoj kurs ili edukaciju ili da postanu edukatori i instruktori. Otvoreni smo za sve predloge i ideje naših članova.

Učestvovanjem u istraživanjima, radionicama, kursevima, edukacijama, članovi će imati mogućnost da nauče više o bezbednosti, da nauče i druge članove o onome što oni znaju i da se edukacijom na pravi način posvete prevenciji kako bi u svom okruženju mogli da primene i ostvare bolju bezbednosnu situaciju, savladaju bezbednosne izazove i povećaju bezbednosnu kulturu.

Svaki član dobija člansku karticu sa svojim podacima i fotografijom.

Članarina iznosi 4.000 dinara na godišnjem nivou (važi 12 meseci od uplate). Za studente KPA, bezbednosti, prava, aktivne vojnike, policajce i vatrogasce članarina iznosi 1.500 dinara. 

KLIKNITE I POPUNITE PRISTUPNICU

Članarina je na godišnjem nivou i važi 12 meseci od uplate (svaki član dobija karticu koja služi za ostvarivanje benefita i kao dokaz članstva) iznosi 4.000 dinara. Članska kartica ne predstavlja zvanični niti dokument izdat od strane MUP-a. Svaka zloupotreba predstavlja individualnu odgovornost.