Postani član

Centar DBA bavi se razvojem i unapredjenjem oblasti bezbednosti, istraga i odbrane. Prvenstveno u privatnom sektorom u koji spadaju firme za obezbedjenje, detektivske agencije, telohranitelji, tehnička bezbednost, ali i sve ono što je pod okriljem države. Orijentisani smo i na edukaciju iz oblasti bezbednosti, istraga i odbrane kroz javne tribine, savetovanja, seminare, organizaciju edukativnih igara i radionica. Takodje, kroz saradnju sa državnim institucijama, pojedincima i firmama radimo na unepredjenju i razumevanju sistema bezbednosti, istraga i odbrane.

POPUNITE PRISTUPNICU

Poziv za učlanjenje:
Ukoliko želiš da pomogneš razvoju privatnog i državnog sektora bezbednosti koji se najviše ogleda u edukaciji sa ciljem prevencije, pozivamo te da se učlaniš u Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA.
Bavićemo se problematikom koja je prisutna pre svega kod omladine:
– vršnjačko nasilje
– maloletnička delikvencija
– narkomanija
– sekte
– bezbedno surfovanje internetom
– bezbednost u saobraćaju
Bavićemo se i problemima i temama koji su vezani i za odredjene profesije:
– policija
– vojska
– sektor za vanredne situacije
– radio amateri
– fizičko-tehničko obezbedjenje
– detektivska delatnost
Pored toga bavićemo se i drugim temama koje su usko vezane za državni i privatni sektor bezbednosti.

Svi oni koji postanu naši članovi, imaće pravo da ostvaruju odredjene benefite sa firmama, udruženjima, pojedincima, sportskim društvima, streljanama, sa kojima Centar ima potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. Takodje, svi članovi će imati popuste i na obuke koje izvodi Centar za bezbednost ali i kod svih ostalih sa kojima imamo i sa kojima ćemo potpisati ugovore.

POPUNITE PRISTUPNICU

Članarina na godišnjem nivou i važi 12 meseci od uplate (svaki član dobija karticu koja služi za ostvarivanje benefita i kao dokaz članstva) iznosi 3.000 dinara, dok članovi koji žele i značku pored kartice plaćaju i iznos za izradu značke.