Pristupnica za prijem u Centar DBA

Molimo Vas da tražene podatke unesete tačno. Veoma je bitno da fotografija koju šaljete bude kao za pasoš, jer se te fotografije ubacuju na članske kartice.