„Pronađi me“

Početkom ovog meseca donešen je pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica. Ovim pravilnikom reguliše se obaveza medija da u okviru svog programa emituju obaveštenje o nestanku maloletnog lica, odnosno deteta.

Informacije o nestanku deteta mediji će dobijati od nadležnog ministarstva za informisanje. Video materijal koji sadrži relevantne informacije o nestalom detetu su po ovom pravilniku dužni da emituju u neizmenjenom obliku. Od prijema video materijala, pa narednih osam sati, dužni su da obaveštenje emituju na svakih 30 minuta. Po isteku osam sati, obaveštenje će se emitovati na sat vremena. Po isteku 48 sati od prvog objavljivanja informacija mediji nisu više u obavezi da emituju obaveštenje.

Ovakva mera će znatno olakšati potragu za nestalim detetom, pronalaženje će biti brže i efikasnije, smanjiće se traume deteta i porodice, ukoliko se radi o kidnapovanju počinioci će biti adekvatno sprovedeni ka licu pravde. U okviru ovih mera otvorena je mogućnost da svako od nas uzme učešća u pronalasku nestalog deteta, upravo zbog toga moramo da budemo svesni odgovornosti koju sa sobom nosimo.

Ukoliko smo u situaciji da vidimo nešto krucijalno za pronalaženje deteta (dete, osobu za koju se sumnja da je sa detetom, vozilo u kome su primećeni itd.) treba da bez odlaganja pozovemo nadležne organe i što preciznije podelimo informacije koje posedujemo. Ne treba zvati i raspitivati se o toku potrage, jer na taj način ometamo potragu. Ukoliko dođe do pronalaska nestalog deteta mediji su takođe dužni da emituju obaveštenje, kao i da obrišu informacije o detetu koje su podeljene u javnosti. Sve sa ciljem dalje zaštite deteta i porodice.

Takođe treba obaviti razgovor sa svojom decom i objasniti ozbiljnost prijave nestanka, kako bi se sprečilo lažno prijavljivanje, odnosno razvoj nekakvih novih trendova među decom. Da zbog malo medijske pažnje izdaju poverenje svojih roditelja i cele javnosti. Sada kada smo u situaciji da je komunikacija između dece i roditelja jednostavna, napraviti dogovor o redovnom javljanju. Roditelji treba da uspostave odnos poverenja i da sve probleme rešavaju zajedno u okviru porodice, kako bi prevenirali „bežanje od kuće“.

Irena Đokić

Predsednica Centra za bezbednost, istrage i odbranu – DBA