PETARDA JE OPASNA ZABAVA

Svake godine tokom novogodišnjih praznika veliki broj ljudi bude povredjen usled upotrebe petardi. Polovinu povredjenih predstavljaju deca i mladi.
Veliki problem je prodaja pirotehničkih sredstava koja se dešava i na dozvoljenim i na nedozvoljenim mestima, pa su i lako dostupna deci.

Petarde mogu dovesti do ozbiljnih povreda (najčešće prstiju, šake, lica i oka) kao i opekotina. Stvaraju buku,smetaju osobama sa autizmom, mogu izazvati požar a smetaju i kućnim ljubimcima i životinjama koje doživljavaju stres, strah a veliki broj njih ugine od srčanog udara.
U cilju sprečavanja nemilih dogadjaja, neophodno je podizanje svesti o opasnostima od upotrebe petardi i ukazivanje na posledice koje mogu biti ozbiljne.

CENTAR ZA BEZBEDNOST,ISTRAGE I ODBRANU DBA APELUJE NA SVE GRADJANE A PRVENSTVENO NA DECU I MLADE DA JE PETARDA OPASNA IGRAČKA.
NE ZABORAVITE, JEDAN TRENUTAK NEPAŽNJE VAM MOŽE ZAUVEK PROMENITI ŽIVOT.
NE RIZIKUJTE.