Prevencija u zaštiti od požara

Požar je nekontrolisano širenje vatre u prostoru. Spada u grupu elementarnih nepogoda, kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi i izaziva velika materijalna šteta. Najčešći uzrok požara je ljudski faktor, odnosno nemar.

Prevencija je najvažnija. Regulisana je u zakonu o zaštiti od požara. Cilj prevencije je da se kroz planiranje i sprovođenje mera, spreči izbijanje požara i da se posledice požara svedu na najmanju moguću meru. 

Foto: google search

Ono što mi kao pojedinci možemo uraditi je:

1. Napraviti plan zaštite od požara.

2. Raščistiti sve zapaljive stvari (kutije, karton, stara garderoba) iz naših kuća i podruma

3. Pre izlaska iz kuće proveritie da li ste isključili šporet, peglu, pomoćna grejna tela?

4. Nemojte pušiti cigaretu u krevetu.

5. Držite upaljače i šibice dalje od dece.

6. Redovno proveravati grejna tela i instalacije.

7. Naučite svoje ukućane da koriste protiv požarni aparat.

8. Naučite decu da pozovu vatrogasce na broj 193.

Ukoliko primetite požar ili osetite dim u Vašem stanu:

Pozovite vatrogasce na 193,

Ostanite smireni,

Posebnu pažnju obratite na decu, jer zbog straha mogu negde da se sakriju.

Ne koristite lift zbog gustog dima jer on dovodi do gušenja i tragičnog ishoda.

Lice i oči pokrijte vlažnim peškirom, jer na taj način sprečavate ulazak dima u Vaša pluća.

193 – Vatrogasci
112 – Centar za hitne pozive
1985 – Centar za vanredne situacije

 

Irena Djokić

Predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu – DBA