Problem pedofilije

Pedofilija je deo najaktuelnijih problema u Srbiji kojem se institucije sa jedne strane moraju aktivno posvetiti u cilju zaštite maloletnih lica, sprečavanju lica na vršenje i povratnika na ponovno vršenje ovog krivičnog dela kao i njegovom suzbijanju, dok sa druge strane roditelji moraju voditi računa o tome na koji način i sa kakvim profilima ljudi njihova deca stupaju u kontakt.

Prema podacima dobrotvornih organizacija koje rade sa decom, tokom pandemije korona virusa, zabeležen je veliki broj slučajeva vrbovanja dece i zbog takvih prilika, zastupnici smo stava da roditelji koji su zakonski zastupnici svoje maloletne dece, treba da prođu kroz obuku o tome kakav način i koje metode pedofili biraju kao najčešće i najpogodnije za ostvarenje svoje namere, ali i da prepoznaju promene kod dece koje mogu da ukazuju na to da su žrtve.

Centar za bezbednost – DBA je aktivno delovao u prepoznavanju, otkrivanju i hapšenju grupe pedofila u Srbiji i zemljama članicama EU koja je operisala internetom i tu ne nameravamo da stanemo, jer jedno je jasno: Ukoliko ovakva lica shvate da postoji sistem koji maksimalno štiti i brine o pravima maloletnih lica, primeni sankcije, koja se najčešće odnosi na dela silovanja, obljube nad detetom, nedozvoljene polne radnje,posredovanje u vršenju prostitucije, podvođenje, iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, ne samo da će se to pozitivno odraziti na psihološki profil počinioca krivičnog dela, već će ohrabriti i društvo, a najviše žrtve da takve slučajeve prijave.

Bezbednosna kultura i opasnost interneta

Krivična dela protiv polne slobode nad maloletnicima nesumnjivo ostavljaju višestruke i najteže psihičke posledice koje su znatno dugoročnije od onih fizičkih, zato moramo voditi računa o bezbednosti dece u svojoj sredini, a posebno o njihovoj bezbednosnoj kulturi. Mi apelujemo na roditelje dece i čitavo društvo da obrate pažnju na način na koji pedofili vrše vrbovanje i kako da ih prepoznate. Kao što je pomenuto na početku teksta, zbog pandemije korona virusa, mnogi ljudi svoje slobodno vreme ispunjavaju u surfovanju internetom, na društvenim mrežama, a među takvim ljudima, naizgled sasvim običnim , može da se nalazi i profil ličnosti koji će vrbovati baš Vaše dete. Napredna tehnologija i novi trendovi idu „ruku pod ruku“ sa igricama, društvenim mrežama, gde pedofili kroz lažno predstavljanje, lažna interesovanja prvenstveno imaju za cilj zadobijanje poverenja kod dece, emotivnu ucenu, a kasnije online ili ofline seksualno uznemiravanje i zlostavljanje.

Prema tome, za vrbovanje na meti se najčešće nalaze ona deca koja „tragaju za svojom slobodom i privatnošću“ i imaju zavisnost od mobilnih telefona, koja previše vremena provode na mrežama kao što su Instagram, Tik Tok, Fejsbuk, Lajki, gde se često postavljaju lični podaci,interesovanja, najčešće deca uzrasta između 14 i 17 godina. U skladu sa godinama, ovakvi „predatori“ primenjuju različite vidove manipulacije kod mlađih i starijih maloletnika. Da li možete da zamislite da se Vaše dete nađe na meti ovakvog lica? Užasno! Zato je od velike važnosti da objasnite detetu opasnosti koje vrebaju, izvršite kontrolu nad pristupom koji deca imaju na internetu, zaštitite njihove podatke, jer je do sada pokazano da su žrtve najčešće maloletnici bez ili sa umanjenim roditeljskim nadzorom.

Kako prepoznati da je dete žrtva

Kod dece – žrtava, najčešće su zabeležene mentalne promene, promene u ponašanju, dopisivanje noću, preteranao i opsesivno proveravanje telefona, depresivno ponašanje, loše ocene u školi, nepažnja, smanjena koncentracija, preterano povlačenje u sebe ili naprotiv, želja za pažnjom roditelja, grljenje npr, koje i predstavlja crveni alarm sa svim drugim promenama.

Javni registar

Da podsetimo, jedan od značajnih doprinosa, dogodio se 2013. godine, kada je donet Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, u društvu poznatiji kao „Marijin zakon“. Samo u periodu protekle godine, na listi registra našla su se 92 imena, dok je od početka donošenja registra zabeležen 371 pedofil, zato je neophodno uvesti javni registar.

U Srbiji su od septembra 2015. godine svi pedofili osuđeni za neko od krivičnih dela protiv polne slobode nad maloletnicima, upisani u registar koji je donet u tom periodu. Prve četiri osobe upisane osobe pravosnažno osuđene, obeležile su početak zaživljavanja registra koji do danas nije dostupan javnosti. Centar za bezbednost DBA smatra da bi Javni registar bio od velikog značaja, međutim uvid u taj regitar mogu imati za sada jedino pravna livca, ustanove koja vrše zapošljavanje lica pri radu sa maloletnicima, odnosno decom. Naš Centar se samostalno i u saradnji sa međunarodnim institucijama i policijom aktivno bori da reši ovakve probleme, a da bi ga suzbili, potrebna je i brza reakcija društva da takve osobe prijave i zajednička želja za zakonskim izmenama. Važno je podsetiti da smo jedni od prvih u zemlji koji se bore da pristup registru dobije epitet javnog, ali do tada kao čitavo društvo moramo voditi računa i pažnju usmeriti na sve metode kojima se pedofili služe, kako bi zaštitili svoju decu. Zato, reaguj na vreme i prijavi slučaj.

Autor teksta: Tijana Toljić, član Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA

Tijana Toljić