Zavisnost od kockanja

Kockanje je zajednički naziv za sve igre ili klađenja u kladionicama koja uključuju ulaganje novca. To je ulaganje nečeg vrednog u događaj koji kao rezultat može dati veći I povoljniji ishod. Glavna obeležja kockanja su postojanje rizika I slučajnosti. Rezultati igre zavise od sreće, a jako malo ili skoro nikako od sposobnosti igrača. Kockanje uključuje klađenje na lutriju, Loto i sportske kladionice. Kockanje može dovesti igrača kockara do zavisnosti. U nekim zemljama su kockanje i organizovana kockanja zakonski zabranjena.

Termin “zavisnost” se do skoro upotrebljavao za hemikalije kao što su nikotin, alkohol ili droge. Istraživanja su pokazala da i kockanje može da preraste u zavisnost. Zavisnik, iako zna da mu kockanje donosi štetu, nastavlja I dalje sa tom aktivnošću i uverava sam sebe da će velikim dobitkom i pokrivanjem dugova prekinuti s kockanjem.

Kockanje znači da ste spremni da rizikujete nešto što cenite u nadi da ćete dobiti nešto još veće vrednosti. Kockari su ljudi koji biraju da žive od nade. Zbog čega se neko kocka nije potpuno jasno. Kao i mnogi problemi, kompulzivno kockanje može proizaći iz kombinacije bioloških, genetskih faktora i faktora okoline.

Zavisničko kockanje se ponekad spominje i kao “skrivena bolest”, jer ne postoje vidljivi fizički simptomi (za razliku od, na primer alkohola koji se oseti u dahu osobe koja ga je konzumirala).

Kompulzivno kockanje može imati duboke i dugotrajne posledice po život, kao što su:

• Problemi u vezama
• Finansijski problemi, uključujući bankrot
• Pravni problemi ili zatvor
• Loša radna efikasnost ili gubitak posla
• Loše opšte zdravstveno stanje
• Samoubistvo, pokušaji samoubistva ili samoubilačke misli

Zavisnost od kockanja se leči na sličan način kao i druge bolesti zavisnosti kao što su alkoholizam ili zavisnost o drogama. Vrlo je važno da u lečenju učestvuje cela porodica zato što ova zavisnost obuhvata svakog člana porodice nezavisno o tome ko je u porodici zavisan.

Postoji samo jedan najbolji način bacanja kockica – bacite ih što dalje od sebe.

 

 

Ivan Ćurčić

Zamenik generalnog sekretara Centra za bezbednost – DBA