Tijana Toljić

Tijana Toljić, član DBA, rođena 28.11.1995. godine u Užicu. Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tijana Toljić

Učestvovala i gostovala u seminarima, kongresima, akademijama, predavanjima i raznim sekcijama iz oblasti prava, bezbednosti, zaštite životne sredine i neurohirurgije, gde izdvajamo:

Seminar krivičnog prava – Granice odbrane u teoriji i praksi

Predavanje održano u organizaciji agencije Mashav, izraelskog Ministarstva spoljnih poslova sa temom „Pandemija Covid-19 u Izraelu – lekcije za druge zemlje“

Svečana akademija obeležavanja 100 godina prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 

Kongres neurohirurga sa temom „Kontraverze u neurotraumatologiji“ 

Ima višestruka interesovanja i poseduje bogato radno iskustvo stečeno na pozicijama voditelja, reportera i novinara u lokalnoj televiziji. Kroz reportaže i emisiju „Intervju“ ona je sa gostima govorila najviše o temama vezanim za politiku, ekonomiju, infrastrukturu, bezbednost, poljoprivredu, kulturu i sport. Kroz rad na televiziji, ostvarila je i dobro iskustvo iz oblasti marketinga.
Ranije je radila i na poziciji prevodioca kod sudskog tumača zbog odličnog poznavanja engleskog jezika.

Trenutno radi kao zastupnik prodaje u osiguravajućoj kući. 

Aktivna je na polju međunarodne saradnje između opština u Srbiji i drugih zemalja.
U budućnosti želi da radi na produbljivanju međunarodnih odnosa i jačanju Srbije kroz projekte od višestrukog infrastrukturnog i ekonomskog značaja. 
Takođe, svoje znanje u budućnosti želi da implementira kroz oblasti prava i bezbednosti, piše naučne radove iz ovih oblasti i bavi se advokaturom.