Zakon o zaštiti privatne svojine – Da li nam tako nešto stvarno treba?

Već neko vreme u javnosti se polemiše oko predloga Zakona koji je Vladi Republike Srbije podneo Sindikat zaposlenih policije. Radi se o predlogu Zakona o zaštiti privatne svojine u kojem je predviđeno da vlasnik poseda ima pravo da ubije provalnika. Ne sumnjam u stručnost ljudi iz pomenutog Sindikata, pogotovo jer je reč o policajcima, ali moram da se zapitam da li su sagledali sve aspekte ovakvog predloga.

Tačno je da smo unazad imali slučajeve u kojima je bilo izuzetno teško i mučno dokazivati na sudu nužnu odbranu. Međutim ovakvih slučajeva nema puno.

Zakon kakav predlaže Sindikat zaposlenih policije identičan je onom koji ima samo Amerika. Pa iz tog razloga trebalo bi sagledati sve ono što taj Zakon donosi  toj Americi. Pre svega, broj provalnih krađa se ne smanjuje, naprotiv, sve je veći. U proseku na svakih 14,6 sekundi dogodi se provalna krađa. Najveći procenat, 34%  upada je direktno na ulaznim vratima. Važnija informacija je da 89% provalnika ulazi naoružano vatrenim oružjem. Još važnija informacija je ta da je u razgovoru sa psiholozima u zatvorima najveći broj provalnika rekao da su bili naoružani i spremni da ubiju vlasnika jer znaju da vlasnik ima pravo da ubije njih. Upravo ovo treba uzeti kao parametar.

Lopov koji se odlučio na korak da nekome upadne u kuću, doneo je tu odluku bez obzira na Zakon iako veliki broj njih dobro poznaje zakonske propise. On je rešen da ostvari svoj plan bez obzira na posledice, i spreman je da izbegne odlazak u zatvor. Ono sa čime bi mogli da se suočimo donošenjem ovakvog Zakona, jeste činjenica da lopov zna da može biti ubijen pa da, umesto do sada u kuću ulazi samo sa kalauzom, ponese i oružje, spreman da ga upotrebi. Baš iz tog razloga ovako nešto treba dobro sagledati ne samo iz ugla policijskog službenika ili vlasnika stana, već i iz ugla lopova koji je rešio da na nezakonit način dođe do materijalne koristi. Ovakav zakon sigurno ne bi doprineo smanjenju ovakvih krivičnih dela.

Naravno, ne postoji ni trenutak razmišljanja šta treba učiniti ako Vam neko ugrozi porodicu i dom, lično bih reagovao odbrambeno i ne bih birao sredstva.

Smatram da bi bolja opcija od ovog predloga Zakona bila bolja kaznena politika. Naša kaznena politika trenutno je veoma blaga prema izvršiocima krivičnih dela. Podizanjem granice minimalne propisane kazne pre svega, i uvođenjem oštrije kaznene politike za povratnike, dobili bi bolji sistem koji bi uticao na smanjenje broja izvršenih krivičnih dela.

Predsednik
Stevan Đokić