Zajedno protiv trgovine ljudima

Trgovina ljudima je globalni fenomen koji pogađa sve zemlje. Ni jedna zemlja, pa čak ni one visoko razvijene nisu imune na posledice ovog fenomena. Nema zemlje iz koje ne kreću, kroz koju ne prolaze i u kojoj ne završavaju žrtve takvih kriminalnih aktivnosti.
Trgovina ljudima podrazumeva prodaju i kupovinu, odnosno držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije, kao i sve druge radnje koje mogu biti deo tog procesa (prevoz, skrivanje,čuvanje i slično). Eksploatacija se uvek odvija upotrebom sile, pretnje, prevarom, zloupotrebom ovlašćenja i/ili zloupotebom položaja, otmicom ili na neki drugi način.

Ljudima se trguje iz različitih razloga, a najčešće zbog prisilne prostitucije, pornografije, nezakonitog zapošljavanja, prosjačenja, lažnog usvajanja, prisilnog braka i trgovine ljudskim organima. Vladine i nevladine organizacije pokušavaju da odgonetnu tajnu odlično organizovanih biznisa koji akterima obezbeđuju veliku zaradu.

Svako lice može biti žrtva trgovine ljudima, svako. Naročito su ugrožene žene i deca. Prema dostupnim informacijama potencijalne slučajeve trgovine ljudima najčešće prijavljuju policijski službenici, zaposleni u centrima za socijalni rad i organizacije koje rade sa žrtvama eksploatacije. U poslednjih 10 godina i dalje je dominantan oblik trgovine ljudima seksualna eksploatacija kojoj su izložene žene i devojčice.

Učinimo sve da sprečimo trgovinu ljudima. Nemojte ćutati i zatvarati oči, prijavite ukoliko vidite ili znate da je neko žrtva trgovine ljudima, ne budite deo „modernog ropstva“ tako što ćete prećutati, pomeriti pogled. Pomozite, jer samo zajedno možemo sprečiti trgovinu ljudima.