PETARDA NIJE IGRAČKA

Uveliko traje prodaja novogodišnjih ukrasa, dekoracija i svega onoga što će mnoge uveseljavati u novogodišnjoj noći. Verovatno neće biti velikih proslava i okupljanja a samim tim će svako u svom domu, prema svojim mogućnostima, napraviti najlepši ambijent.

Kao i svake godine, brine nas problem prodaje i kupovine petardi! Petarde se prodaju na svim mestima, na dozvoljenim i nedozvoljenim. Ne poštuju se propisi, jer se prodaju deci na neproverenim mestima. Roba je takođe neproverena i često smo u prilici da čujemo da se svake godine dešavaju velike povrede od opekotina, do stradanja nekih organa (najčešće šake, oka i lica).

Svake godine gledamo iste slike na trgovima gde se organizuju proslave. Tamo se bacaju velike količine petardi, često je nebezbedno.

U školama se svake godine organizuju predavanja na ovu temu u cilju sprečavanja ovih nemilih događaja. Od velike važnosti je i saradnja sa školskim policajcima. Ove godine zbog novonastale situacije i pandemije, verovatno neće biti saradnje oko zajedničkih predavanja. Najbolje bi bilo da se policija, prosvetni radnici na adekvatan način obrate deci sa porukom da ne koriste petarde.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA zajedno sa prosvetnim radnicima šalje jasnu  PORUKU deci i mladima da PETARDA NIJE IGRAČKA.

(Može da se snimi kratak video koji pokazuje koje su sve posledice neadekvatnog  rukovanja petardama. Mogu da se naprave onlajn predavanja do 15 minuta i to prikaze svim razredima u svim školama, kao apel).

Lično sam obišla pre 5 godina u Negotinu dečaka koji je izgubio oko od posledica petardi. Pored velikih zahvata i operacija dete je ostalo bez oka.

mr Daniela Pejčić
profesor razredne nastave, član DBA