Udar na porodicu – udar na državu

Neke države su donele odluku da u zakon stave neutralno seksualno opredeljenje i da na taj način postoji samo „bespolna“ oznaka „roditelj“. Da li ovako nešto čeka i nas?

I kod nas se najavljuju ovakve novine koje svakako predstavljaju atak na tradicionalnu porodicu. Ukoliko se ovo usvoji, deca će biti vaspitavana da ne postoje mama i tata već samo „roditelj“. Obzirom da je već napadnuta i praktično „silovana“ i rasturena srpska tradicionalna porodica, i to raznim pošastima koje uvozimo sa Zapada, ovo će još više poljuljati ne samo porodicu kao stub društva, već i državu. Kako će na decu uticati ovaj atak? U šta će nam deca izrasti pogrešnim uticajem na njihov razvoj?

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da je ovo direktan napad na porodicu kao stub društva, pretnja tradicionalnom braku i normalnoj porodici. Samo jaka porodica stvara jaku državu, te je što pre potrebno doneti strategiju o očuvanju porodice i pravilnog vaspitavanja dece. Kako nam deca budu vaspitana, takva će nam i država biti.

Stevan Đokić
Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA