Održana obuka „Šifra Barbara“ u predškolskoj ustanovi „Iva i Maša“

Početkom juna u predškolskoj ustanovi „Iva i Maša“ u Lazarevcu održana je obuka „Šifra Barbara“. 

Još jedan od vrtića u Srbiji, ovaj put vrtić „Iva i Maša“ iz Lazarevca, prošao je izuzetno važnu obuku o postupanju u situaciji nestanka dece „Šifra Barbara“. Time se ovaj vrtić uvrstio u ustanove čiji zaposleni su obučeni da znaju kako da reaguju u situaciji kada se dogodi nestanak deteta. Iako je većina zaposlenih bila delimično upoznata sa protokolom, odnosno imali su osnovno znanje koje je i predviđeno zakonom, sada su u potpunosti obučeni i imaju znanje koje je na dosta višem nivou u odnosu na druge ustanove. Ova obuka podrazumeva sve važne segmente koji se odnose ne samo na situaciju nestanka dece, već i na bezbednost u samoj ustanovi i oko nje.

Sve ustanove koje žele da njihovi zaposleni prodju ovu vrstu obuke, mogu da se obrate Centru za bezbednost, istrage i odbranu DBA ili Internacionalnoj Policijskoj Organizaciji čiji instrukotri i rade ovakve treninge.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA nastaviće da sarađuje sa vrtićem „Iva i Maša“ a u cilju što bolje informisanosti i obučenosti zaposlenih koji brinu o deci u njihovoj ustanovi.