Stop nasilju nad ženama!

Danas je međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, međutim na ovom problemu treba raditi svih 365 dana u godini!

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da sve organizacije moraju biti organizovane, pre sve ga na lokalnom nivou, a u cilju rešavanja problematike nasilja nad ženama. Pre svega edukacijom u cilju prevencije, ali neophodno je i ohrabriti žene da prijave nasilje. Takođe, lokalne samouprave koje bi trebale da preuzmu glavnu ulogu, potrebno je organizovati radionice sa psiholozima ali i obuke samoodbrane za žene.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA ovim putem poziva sve organizacije i lokalne samouprave da se uključe u ovakve radionice i edukacije.

Ne smemo zaboraviti statistiku koja nam konstatno govori da moramo više i ozbiljnije da se bavimo problemom nasilja nad ženama. Svakako je pohvalno to što je MUP ozbiljno pristupio rešavanju ovog problema i dosta toga učinio ne samo za žrtve nasilja, već je uveo ozbiljnu obuku svojih pripadnika koji se bave ovom problematikom, tako da sada već postoji stručan kadar koji takođe treba da se uključi u rad sa nevladinim organizacijama i lokalnom samoupravom u organizovanju edukaciju i radionica.

Statistika nas upozorava da se mesečno izvrši preko 600 (prijavljenih) nasilja. Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, policija je izrekla 10.504 hitne mere zabrane kontakta i prilaska žrtvi nasilja, odnosno udaljavanje nasilnika iz stana. Tokom 2017-te godine u Srbiji je u porodičnom i partnerskom nasilju ubijeno 26 žena.

Blokirajmo nasilje…STOP NASILJU!!!