Predstavnici DBA učestvovali su na Okruglom stolu „Šta predstavlja krivično delo krijumčarenje ljudi i na koje načine možemo odgovoriti“

Predstavnici Centra za bezbednost, istrage i odbranu – DBA prisustvovali su danas Okruglom stolu, sa temom “Šta predstavlja krivično delo krijumčarenje ljudi i na koje načine možemo odgovoriti“ u realizaciji Centra za društvene integracije, okrugli sto predstavlja deo šireg projekta “Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu”, koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava, Grupa 484 i Danski savet za izbeglice (DRC) uz finansijsku podrsku Evropske unije.

-Na ovu temu govorila je  Danijela Trajković tužiteljku Višeg javnog tužilaštva Vranje, koja je predstavila statistiku Višeg javnog tužilaštva za period 2015-2021- god. navodeći podatak da je za kijumčarenje ljudi optuženo 292 lica, doneto je 300 osuđujućih presuda, 137 oslobađajućih, 65 odbijajućih, a da je istraga vođena prema 369 lica.
Na okruglim stolu govorio je I Boban Đorđević, koordinator pri Policiskoj upravi za borbu protiv trgovine ljudima “Kada govorimo o zemljama porekla migranata koji su krijumčareni ili su  pokušali da budu prokrijumčareni u Srbiju izdvojio bih Siriju, Pakistan I Avganistan. Što se tiče struktrure migranata u odnosu na pol, starost, obrazovanje, ne postoji pravilo i zastupljene su sve structure”, rekao je dodajući da svi migranti imaju pravo da se slobodno kreću kroz našu zemlju i ne treba da pribegavaju praksi da ulaze u lanac krijumčarenja.

Predstavnici Centra za bezbednost, istrage i odbranu – DBA bili su:
Dušan Ivković predsednik Izvršnog odbora DBA
Nenad Zlatanović predsednik Koordinacionog Centra Vranje,
Dejan Pavlović koordinator za Jug Srbije,
Marko Djorić predsednik Koordinacionog Centra Niš.

Ovaj okrugli sto predstavlja početak saradnje izmedju Centra za Društvene Integracije i Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA koji će u narednom periodu organizovati zajedno predavanja, okrugle stolove i tribine na temu trgovine i krijumčarenja ljudi