Podrška mladim Romima da konkurišu za rad u policiji

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije dr Nebojša Stefanović razgovarao je danas sa predstavnicima Policijske asocijacije “Evropski policajci romske nacionalnosti“ o integraciji pripadnika romske nacionalne manjine u Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Povodom Svetskog dana Roma, Stefanović je podsetio da Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Policijskom asocijacijom “Evropski policajci romske nacionalnosti“, uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, sprovodi projekat „Inkluzija Romkinja i Roma u Sektor bezbednosti – ka većoj polaznosti na osnovnu policijsku obuku“.

Stefanović je istakao da ovim projektom Ministarstvo želi da ublaži sve otežavajuće faktore i svim kandidatima za osnovnu policijsku obuku omogući ravnopravne uslove.

„Želimo da podstaknemo mlade Romkinje i Rome da konkurišu za rad u policiji i pružimo im odgovarajuću podršku i orijentacione obuke za uspešnije polaganje prijemnih testova prilikom konkurisanja za prijem u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici“, objasnio je ministar policije.