U Beogradu održana javna rasprava o nacrtima zakona

Nakon konstruktivnih debata, o nacrtima zakona o policiji i zakona o evidencijama i obradi podataka u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i na Kriminalističko-policijskoj akademiji, danas je održana javna rasprava i u Palati Srbije u Beogradu.

Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milorad Todorović istakao je da su novi zakoni veoma značajni kako za građane, tako i za dalji rad Ministarstva i da je zato izuzetno značajno da predlozi ovih pravnih akata prođu što širu javnu raspravu.

“Neophodno je da se što više ljudi uključi i da svoje sugestije i primedbe. Dosadašnje javne rasprave su bile izuzetno konstruktivne. Stručna javnost i građani su na raspravama dali veliki broj sugestija kojima će zakoni biti primenljiviji. Predstoji nam da objedinimo sva pristigla mišljenja, da ih implementiramo u tekst zakona“, naglasio je Todorović.

Nova zakonska rešenja prezentovali su predstavnicima državnih organa, nevladinih organizacija, sindikata i drugim zainteresovanim stranama, Jasmina Stanojević i Nataša Milidragović iz Sekretarijata MUP-a i šef Biroa za informacije od javnog značaja Jasmina Vasiljević.

Nataša Milidragović je predstavila ključne elemente novog koncepta rada policije, koji podrazumeva intenzivniju saradnju sa zajednicom i unapređenje bezbednosti građana, kao i izmenu organizacione strukture Ministarstva.

Predložene su i izmene u oblasti kontrole rada i zakonitosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a jedna od važnih novina je i sistem karijernog napredovanja.

Za sticanje narednog čina biće neophodan odgovarajući stepen obrazovanja, godine staža, završene stručne obuke i dobra godišnja ocena rada“, pojasnila je Nataša Milidragović.

Nacrt zakona o policiji predviđa i formiranje Direkcije za vanredne situacije. Sektor unutrašnje kontrole dobiće nova ovlašćenja i nadležnosti. U cilju suzbijanja korupcije, u nadležnosti ovog Sektora biće i provera imovinskog kartona pripadnika MUP-a, a uvešće se i „testovi integriteta“, odnosno testovi kojima se utvrđuju sklonost ka korupciji.

Prema rečima Jasmine Vasiljević, Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova prvi je ove vrste u Republici Srbiji, uz napomenu da Ministarstvo unutrašnjih poslova obrađuje najveći broj ličnih podataka.

„Ključna namera ovog zakona jeste da, s jedne strane, omogući nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, a sa druge, zaštiti pravo na privatnost i lične podatke svakog pojedinca“, naglasila je Vasiljević.

Današnjoj javnoj raspravi su, osim pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, prisustvovali i predstavnici OEBS-a, Centra za evropsku politiku, Sindikata srpske policije, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja – Atine i Praksisa.