Podrška inicijativi za promenu imena vojnog aerodroma “Morava”

Pripadnici Vojske Srbije predložili su da se vojni aerodrom „Morava“ kod Kraljeva preimenuje i da ponese ime heroja potpukovnika pilota Živote Đurića.

Predlog za promenu naziva podnet je 07.08.2019. godine na inicijativu pripadnika 98. vazduhoplovne brigade koja je i stacionirana na ovom aerodromu.

Potpukovnik Života Đurić  bio je pilot i komandant 241. lovačko-bombarderske eskadrile RV VJ koji je poginuo tokom nato agresije na SRJ. Poginuo je borbenom zadatku 25. marta 1999. godine. Herojski. Kada nije mogao da izvuče avion, Đurić nije želeživ teroristima u ruke, već se zajedno sa avionom obrušio na neprijatelja. Pre herojske smrti uništio je bazu terorista, komandno mesto i skladište, na području Glogovca.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA podržava inicijativu Vojnog Sindikata Srbija i smatra da aerodrom u Lađevcima treba ponosno da ponese ime heroja potpukovnika Živote Đurića. Heroji ne smeju biti zaboravljeni, a mladi trebaju učiti o njima. Kako bi sećanje na heroja Đurića ostalo u narodu, smatramo da je ova inicijativa VSS nešto što bi trebalo svi da podržimo.