Protiv pedofila i predatora moramo se boriti zajedno

Razvoj interneta i digitalne komunikacije, pored pozitivnih stvari, doneo je i one negativne. Ugroženi su svi, a najviše deca. Predatori vrebaju i čini se da ih je sve više.

Nalaženjem mehanizma zaštite dece i omladine, MUP je pre nekoliko godina pokrenuo akciju pod nazivom „Armagedon“. Odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminala veoma uspešno sprovodi ovu akciju, a od nedavno postoji još jedan važan Odsek koji se bavi suzbijanjem nedozvoljenih i štetnih sadržaja na internetu.

Policija se uspešno suprostavlja svim oblicima kriminaliteta kada je u pitanju visokotehnološki kriminal, te je do sada, u akciji „Armagedon“, podneto 225 krivičnih prijava i uhapšeno 188 osoba. U prvih šest meseci ove godine uhapšeno je 23 osobe osumnjičene da su se bavile dečjom pornografijom.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA konstatno upozorava najmlađe, ali i njihove roditelje, putem raznih predavanja i tribina, da treba da vode računa koje sajtove posećuju i sa kim komuniciraju. Takođe podržavamo akciju „Armagedon“, ali i ministra dr Nebojšu Stefanovića koji se na pravi način posvetio ovom problemu i potrudio da policajci iz Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala redovno rade i na svom usavršavanju i saradnji sa inostranim partnerima.

Pedofili su opasni, često prikriveni, a internet im je omogućio lakši pristup i bolju manipulaciju. Iako Srpska policija uspešno radi svoj posao, Centar za bezdbednost, istrage i odbranu DBA smatra da bi čitavo društvo trebalo da se uključi.