Uspešno sprovedena humanitarna akcija za prihvatilište za decu

Prikupljena je velika količina garderobe i sredstava za ličnu higijenu za prihvatilište za decu koje je danas ispred Sindikata Ujedinjeni Kolektiv Policije, prihvatilištu predao Vuk Mentović, predsednik Kluba Prijatelja Beograd Sindikata Ujedinjeni Kolektiv Policije.

Zajedno sa Vukom Mentovićem i predsednicom Sindikata Ujedinjeni Kolektiv Policije, Marinom Starčević, na predaji prikupljene garderobe prisustvali su i članovi Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, Internacionalne Policijske Organizacije i Internacionalne Asocijacije Novinara.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA je preko svog koordinatora za humanitarni rad, Aleksandre Pavlović, prikupilo veću količinu garderobe u Beogradu i Novom Sadu.

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u ovoj akciji, kao i Sindikatu Ujedinjeni Kolektiv Policije koji je bio nosilac celog projekta. I ubuduće ćemo se odazivati ovakvim i sličnim akcijama.