Tražimo odogovore od televizije N1

Centar DBA je šestog aprila, televiziji N1, podneo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja a na osnovu onoga što je objavljeno na pomenutoj televiziji dana 30. marta 2021. godine, odnosno dan kasnije na njihovom portalu, vezano za prepisku u kojoj se pominje postupajući tužilac u sudskom postupku, kako N1 naziva, „Afera Jovanjica“.

Kako smo organizacija koja se bavi problematikom bezbednosti, želimo da demistifikujemo ono što je sakriveno, odnosno ono što nam nije prikazano a izvršeno je veštačenje od strane novinara televizije N1, te se na taj način utiče na celokupnu javnost. Nesumnjivo je da kao građani Srbije osećamo dozu straha jer stiče se utisak da je televizija N1 svemoguća i nedostižna te da ulazak u bilo kakvu polemiku sa njima može da bude poguban.

Bez obzira na strah i bojazan da će rukovodstvo televizije N1 biti beskrupulozno prema DBA, mi smatramo da građani Srbije zaslužuju istinu. Pitamo se, kako će obični građani verovati ne samo televiziji N1 koja nije u celosti iznela podatke, nego i tužilaštvu i institucijama u Srbiji.

Kako smo dočekani na televiziji N1, posebna je priča, jer u trenutku predaje dopisa pojavila se i novinarka ovog medija koja je, kada je videla o čemu se radi, krenula u agresivan verbalni napad te je predsednika DBA isterala iz hodnika a radnicima obezbeđenja zabranila da komuniciraju sa njim, te je „ispraćajući“ Stevana Đokića pominjala čak i porodicu predsednika Republike Srbije. Ukoliko ništa ne kriju, očekujemo da će nam odgovoriti i da će javnost Srbije biti upoznata sa svim detaljima tajnog mejla.

Prilog iz emisije televizije N1 zbog čega smo tražili pristup informacijama od javnog značaja.

DOPIS:

Televizija N1,
ZA:
Jugoslav Ćosić,  direktor programa

Aleksandra Subotić, CEO United Media

Urednički Kolegijum N1

Peter Horrocks

Adrian Wells

Veran Matić

Delovodni broj: 05-06-04-2021
Datum: 06.04.2021.

 Poštovani,

          Obraćamo Vam se sa ciljem dobijanja informacija koje prema onome što je u emisiji na TV N1 dana 30. marta 2021. Godine opisala gospođica Jelena Zorić, novinarka, predstavljaju informacije od javnog značaja, a pozivajući se na zakon koji reguliše ovu oblast, molimo Vas da nam dostavite informaciju koja se odnosi na to:

  • Šta je novinarka N1 gospodjica Zorić Jelena, tačno dobila prikazujući sliku koja je na TV objavljena a što je , kako sama kaže „vezano za montiranu prepisku sa kompromitujućim sadržajem za tužioca Sašu Drecuna koji joj je u oktobru stigao sa tajnog maila“.

Naime, prema njenim sopstvenim rečima, televizija N1 je 16-og oktobra dobila snimak prepiske iz aplikacije “Razgovor”, a u toj prepisci se kao jedan od onih koji je koristio tu aplikaciju navodi i pojavljuje upravo gospodin Drecun, tužilac. Gospođica Zorić navodi da je prepiska pokušaj kompromitacije tužioca.

Snimak koji je objavljen, blurovan je te se praktično ništa ni ne vidi, pa javnost nema uvid o čemu se tu konkretno radi.

Smatramo da je neophodno da celokupnu javnost upoznate sa originalnim sadržajem koji gospođica Zorić pominje, jer ako ga ona već pominje, tvrdeći da je vezan za javnog tužioca, onda javnost ima pravo da zna sadržinu istog ali i sledeće:

  • kako je ona utvrdila da je mail tajni,
  • da je sadržaj „montiran“ i da je isti
  • kompromitujući za tužioca, te da nas o svemu
  • obavestite u celini, budući da je sadržina istog prikazana „zamagljeno“ tj bez mogućnosti da se jasno vidi.

Takođe, pitanje je zašto, ukoliko sada sporni mail pominje u kontekstu izjave nekog od svedoka iz istrage da je aplikacija „Razgovor“ sa google play, nije istu još tada obznanila, pogotovo imajući u vidu da se u mailu, kako se razume iz njenih navoda, pominje javni tužilac koji je i postupajući tužilac u sudskom postupku poznatom u izveštavamjima N1 kao „AFERA Jovanjica 1 i 2“, Saša Drecun.

Neka se, molimo, obelodani sakriveni sadržaj a sve u cilju objektivnog i potpunog informisanja javnosti, kako bi ista imala priliku sama da sudi i formira svoje mišljenje.

Nije na novinarima niti na medijima da sude, već da informišu, a neka sudi javnost i institucije.

Ako je montirano u slučaju tužioca, zašto onda nije moguće da je montirano i u slučaju okrivljenih? Ili je u oba slučaja montirano ili u oba slučaja nije montirano. Zar ne? Ne treba to da veštači uvažena Jelena Zorić niti bilo koji drugi novinar, već auditorijum i institucije.

Na kraju, ukoliko ne dostavite ove informacije, obratićemo se Povereniku, a posebno imajući u vidu navode da se u spornom materijalu govori o javnom tužiocu, predložićemo nadležnim organima da službenim putem utvrde sve okolnosti, jer tužilačka funkcija nije nešto sa čim se može začikavati javnost i paušalno odredjivati da li je montirano ili nemontirano već je nužno utvrditi sve činjenice vezane za „slučaj“.

Ovo je vrlo važno kako bi građani mogli da budu sigurni i da veruju institucijama, a ne da se od institucija prave babaroge koje treba da plaše građane i da im građani ne veruju. Sa druge strane, bezbednost Srbije treba i mora da nam svima bude od velike važnosti te od Vas očekujemo adekvatan odgovor.

Predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA
Stevan Đokić