Potpisan ugovor sa APPI

Asocijacija psiholoških i poligrafskih ispitivanja (APPI) i Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA, potpisali su Sporazum o zajedničkom delovanju i saradnji.

Paraf na sporazum u Banjaluci su stavili Saša Milovanović, predsednik Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja, i Stevan Đokić, predsednik DBA.

Saša Milovanović, predsednik Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja

APPI se na ovaj način obavezao da će shodno svojim kapacitetima i mogućnostima, dati podršku i učestvovati u svim aktivnostima za potrebe DBA. Takođe, APPI će na njihov poziv dati podršku po pitanju forenzičke psihofiziologije, fiziologije, psihologije, kriminalistike.

Po potrebi će pružati usluge psiholoških profilisanja, porodičnog savetovališta, psihologije laganja, psihološkog veštačenja, psihoterapije, poligrafskih testiranja, seminara, edukacije za članove DBA i njihove porodice, odnosno svih lica po proceni DBA.

U sporazumu se dalje navode da će se udruženim snagama boriti protiv narušavanja ljudskih prava i svakog oblika diskriminacije, netrpeljivosti, a sve to u cilju stvaranja pravednijeg ambijenta za život tražeći istinu.

S druge strane, DBA ima obavezu da podrži i učestvuje u svim aktivnostima za potrebe Asocijacije. To se odnosi na podršku po pitanju psihologije, poligrafije, ljudskih prava, osnovnih sloboda i zakona BiH, kao i drugih dokumenata koji su u zvaničnoj upotrebi u BiH. Na osnovu Sporazuma, DBA će pravno podržavati APPI u realizaciji zajedničkih ili pojedinačnih ciljeva.

DBA se kroz Sporazum obavezao da će edukovati i informisati APPI na sledeće teme: detektivska delatnost, FTO, pomoćna policija, borba protiv trgovine ljudima, narkotika, sekte, terorizam i antiterorizam i sve druge oblasti koje su u domenu rada DBA.

Isti tekst nalazi se na sajtu APPI.BA