Policija duboko korumpirana i politizovana?

Objavljivanje istraživanja o radu policije od strane BCBP-a, a koje je predstavljeno u medijima, možemo smatrati i kao želju da se policija diskredituje u javnosti.

Neodgovorno je da se na uzorku od 1000 ispitanika donosi zaključak koji može da šteti ugledu policije ali i celom MUP-u.
Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da ovakva vrsta istraživanja zahteva ozbiljniji i profesionalniji pristup, kao i obavezno javno objavljivanje rezultata ispitivanja kako bi bili sigurni da je javnost dobro informisana.
Ne sumnjamo u stručnost ljudi koji su prezentovali ova istraživanja niti u one koji su ova istraživanja obavili, ali mišljenja smo da agencija koja je i obavila istraživanje treba javno da objavi kompletne rezultate kao i način ispitivanja.

Predsednik Centra DBA
Stevan Djokić