Organizovani Kriminalitet

Pojam organizovanog kriminaliteta

– To je aktivnost kriminalnih grupa ili organizacija ciji je cilj nelegalno obavljanje poslova, odnosno vrsenje krivicnih dela zbog sticanja profita ili prevlasti u odredjenim oblastima drustvenog zivota.

U pojmnovnom odredjenju kriminal se moze posmatrati u kontekstu svih registrovanih i sankcionisanih krivicnih dela na nekoj teritoriji u odredjenom vremenu (uzi smisao) ili pak, u kontekstu sva ponasanja kojima su prekrsene krivicno-pravne norme, bez obzira na to da li su vinovnici poznati ili ne, da li je prema njima pokrenut krivicni postupak i izrecene sankcije ili ne (siri smisao)

Definicija kriminaliteta

 Opste prihvacena definicija kriminala se odnosi na “sve one aktivnosti i propustanja koje ugrozavaju u odredjenom vremenskom razmaku pojedina lica ili pak dobra u materijalnom i moralnom smislu, koja pripadaju tim pojedincima, raznim drustvenim organizacijama kao i drustvu uzev u celini, a kojesu inkriminisane u vazecim kazneno-popravnim normama jedne zemlje, smatraju se I pravno tretiraju kao njen kriminalitet za to vreme. Njihovi izvrsioci se uzimaju za odredjenu krivicnopravnu odgovornost i podlezu odgovarajucim sankcijama za njihovo izvrsenje.”

Kako se kriminal deli prema stepenu organizovanosti

  1. Neorganizovani kriminal (situacioni I neki poluprofesionalni kriminalci)
  2. Poluorganizovani kriminal (ad-hoc grupa ili bande)
  3. Organizovani criminal

 

OPCIONALNE KARAKTERISTIKE

– Postojanje specijalisticke podele rada i zadataka izmedju ucesnika u kriminalnoj aktivnosti

– Postojanje primetnih mehanizama disciplinovanja i kontrole u okviru kriminalne grupe

– Upotreba ili pretnja upotrebom nasilja pri cinjenju krivicnih dela

– Upotreba struktura komercijalnog ili poslovnog tipa pri cinjenju krivicnih dela

– Aktivnost u operacijama pranja novca

– Prekogranicna ili medjunarodna dimenzija kriminalne aktivnosti

– Nastojanje da se vrsi uticaj legitimne drzavne institucije od strane kriminane grupe.

 

 Dela koja su svrstana u kategotiji medjunarodnih krivicnih dela po kvalifikaciji Interpola razvrstava se u 5 grupa. 

  1. 1. DELA PROTIV POJEDINACA

– ubistva i telesne povrede

– zlocin protiv prava coveka (tu svrstava dela kod kojih drzava ugrozava ljudska prava i ropstvo)

– pornografiju, trgovinu opscenim materijalom

– terorizam.

  1. 2. DELA PROTIV IMOVINE

– razbojnistva, provable, iznudjivanje

– dzeparenje kao medjunarodnu kriminalnu aktivnost

– kradje sa transnacionalnim posledicama (kao sto su kradje motornih vozila, kradje kulturnih dobara).

  1. 3. DELA MEDJUNARODNOG KRIMINALA BELOG OKOVRATNIKA

– prevare

– dela kompjuterskog kriminaliteta

– “pranje novca”.

  1. 4. DELA FALSIFIKOVANJA

– krivotvorenje umetnickih i industrijskih dobara

– falsifikovanje dokumenata

– krivotvorenje stranog papirnog i metalnog novca.

  1. 5. KRIJUMCARENJE

– nedozvoljena trgovina opojnim drogama

– sverc drugih dobara (i ljudi).

 

Pojam profesionalni kriminalitet

 – Profesionalni kriminalit se sastoji u vrsenju razlicitih vrsta krivicnih dela, najcesce imovinskih, u vidu zanimanja, koje sluzi kao izvor stalnog ili povremenog, osnovnog ili uzgrednog prihoda. Profesionalno se obicno vrse kradje, prevare, falsifikati, organizovanje prostitucije, trgovina opojnim drogama itd..

 

Pojam mafije

Mafija je specificna delikventna struktura iz sredine koja deluje u okviru organizovanih oblika kriminala. Treba je posmatrati kao organizaciju koja ima monopol vlasti i sposobnost da sprovede u delo sporazume primenjujuci pretnju nasiljem. Specificnosti mafije ukazuju na cvrstinu i jaku strukturu organizacije koja je spremna da se obracuna sa svim protivnicima,bez obzira na nivo na kome se nalaze i koje funkcije obavljaju u organima vlasti i drzavnim organima. Mafijsake organizacije odavno su prerasle epitet skupine kriminalaca. Danas te organizacije funkcionisu kao velika preduzeca koja svoj nelegalno steceni novac peru i ulazu u legalne biznise. Mafijasi su postali biznismeni koji se po zahtevima trzista ujedinjuju i saradjuju sa drugim mafijaskim organizacijama na globalnom nivou, a sve u cilju ostvarivanja sto veceg profita.

 

Struktura najpoznatije mafijaske organizacije “Cosa Nostra”

Organizacija se zasniva na porodici – familiji, na cijem celu je Bos (don, capo) koji ima apsolutnu vlast, stara se o discipline, redu i finansijskim efektima kriminalne organizacije. On ima svog zamenika koji porseduje izmedju njega i podcinjenih, i zamenjuje ga u njegovom odsustvu. Zatim ide savetnik, koji je starije lice koje vise ne ucestvuje u kriminalnoj delatnosti, a na hijerarhijskoj lestvici je u istoj ravni sa zamenikom i veoma je uticajno. Savetnik sluzi za davanje odredjenih saveta za odrzavanje tradicije porodice. Na najnizem nivou su vojnici, koji su neposredni izvrsioci svih kriminalnih delatnosti u mafiji.