Održan sastanak sa predstavnicima MUP-a

Dana 27.02.2017. u Palati Srbija (Siv 1) održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Predstavnik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA na sastanku bio je predsednik Centra DBA Stevan Đokić.

Molba koju je Centar DBA podneo još krajem novembra urodila je plodom i 27-og februara održan je sastanak sa predstavnicima MUP-a. Sastanku je predsedavala Olivera Zečević, šef odseka za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije u Upravi kriminalističke policije. Učešće na sastanku uzeli su i predstavnici iz odeljenja za visokotehnološki kriminal i novoformiranog odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici.

Predsednik Centra DBA izneo je predvidjene aktivnosti Centra DBA koje su taksativno imale navedeno sve ono čime Centar planira da se bavi.

Sastanak je protekao odlično, svi prisutni na sastanku su imali odredjena pitanja i dogovoreno je da Predsednik Centra DBA dostavi odredjeni materijal.

Pismeni predlog, predvidjene aktivnosti Centra DBA koje je Stevan Đokić ostavio na razmatranje predstavnicima MUP-a:

Predlog za edukacije i radionice u školama:

1. Vršnjačko nasilje
– tipovi vršnjačkog nasilja i kako ih prepoznati
– primeri vršnjačkog nasilja
– šta učiniti kada postoji vršnjačko nasilje

2. Narkomanija i sekte
– koje sve droge postoje i kako izgledaju
– posledice uzimanja droge
– deteoksikacija i skidanje
– sekte koje su aktivne u Srbiji
– primeri vrbovanja
– posledice po žrtvu sekte
– izvlačenje i proces socijalizacije

3. Bezbedno surfovanje internetom
– društvene mreže i njihova tamna strana
– bezbedna komunikacija putem društvenih mreža, mejlova, čet programa i sajtova
– moguće posledice postavljanje fotografija i ličnih podataka na forumima ili društvenim mrežama
– linkovi koji sadrže potencijalne viruse i njihova aktivnost

4. Bezbednost u saobraćaju
– ponašanje u saobraćaju
– upoznavanje sa saobraćajnim znakovima i propisima

Kroz sve edukacije i radionice, decu i omladinu zainteresovati i za sportske aktivnosti, izviđačke odrede, sekcije u školama. Centar ima odličnu saradnju i potpisane ugovore o saradnji sa velikim brojem sportskih klubova koji aktivno učestvuju u radu Centra.
Saradnja sa direktorima škola, pedagozima i psiholozima, savetima roditelja.
Aktivno uključivanje roditelja, kroz savet roditelja i naših predstavnika, na poboljšanju ovih aktivnosti.

Predlog za tribine i seminare za građane:

1. Nasilje u porodici
– tipovi nasilja i kako ih prepoznati
– nasilje nad decom, prevencija i postupci
– nasilje nad ženama, prevencija i postupci
– nasilje nad muškarcima, prevencija i postupci

2. Narkomanija i sekte
– koje sve droge postoje i kako izgledaju
– posledice uzimanja droge
– deteoksikacija i skidanje
– sekte koje su aktivne u Srbiji
– primeri vrbovanja
– posledice po žrtvu sekte
– izvlačenje i proces socijalizacije

3. Trgovina ljudima
– šta sve spada u trgovinu ljudima
– poseban osvrt na seksualnu i radnu eksploataciju žrtava
– primeri vrbovanja potencijalnih žrtava
– kako se zaštiti

4. Privatni i državni sektori bezbednosti
– ingerencije i upoznavanje sa Zakonima
– saradnja građana sa privatnim i državnim sektorom bezbednosti
– pomoćna policija, komšijske straže
– vraćanje poverenja građana u policiju

Predlog za edukaciju i radionice privatnog sektora bezbednosti (FTO i detektivske agencije):

1. Terorizam – Antiterorizam
– pojam i značenje terorizma
– terorizam u Srbiji
– terorizam u svetu
– antiterorizam i protivterorizam
– evolucija terorizma
– privatni sektor bezbednosti i građani u borbi protiv terorizma

2. Pregovaranje i mirno rešavanje sukoba
– verbalna komunikacija
– pregovaranje kada je moguća situacija fizičkog sukoba
– prekoračenje nužne odbrane
– talačka situacija
– vladanje situacijom do dolaska policije

3. Narkomanija
– tipovi droge, njihov izgled i dejstvo na čoveka
– obaveštavanje i izveštavanje o uočenim aktivnostima dilera i uživaoca narkotika
– saradnja sa policijom

4. Zakon o FTO i detektivskoj delatnosti
– pravilna primena Zakona
– analiza Zakona i moguće promene i dopune
– analiza obuke i moguće promene i dopune