Ekstremizam

Ekstremizam podrazumeva zauzimanje krajnjeg ili najoštrijeg stava o nekom pitanju. Ekstremizam takođe podrazumeva odbijanje svakog vođenja računa o ostalim mišljenjima, alternativama ili o
pojedinačnim okolnostima neke situacije.

Pripadnici takvih ekstremnih shvatanja nazivaju se ekstremistima.

Svedoci smo da u većini država postoje tzv. ekstremističke snage u područiju, religije, politike ili nacionalnog pitanja. Njihov uticaj na društvene tokove u jednoj zemlji može zavisiti od njihove snage, broja pristalica, ali i snaga volje ne-ekstremističkih snaga da im se suportstave.

Kolika je društvena opasnost po bezbednost zemlje zbog ekstremnih shvatanja njihovih pristalica, govori podatak da mnogi politikolozi smatraju da je uz delovanje ostalih, naročito spoljnih faktora, ekstremizam i doveo do raspada mnogih država. Isto tako, on je značajan destabilizujući faktor političkog života države, dok u sferi vere ili nacionalnog pitanja može, u određenim uslovima, dovesti, kako do građanskog rata u okviru jedne države, tako i do rata između država sa višenacionalnim stanovništvom ili sa stanovnicima koji su pobornici različtih (sukobljenih) vera.

Centar DBA apeluje na nadzorne i odbrambene organe da pažljivije i detaljnije obraćaju pažnju na već postojeće ili potencijalne ekstremističke pokrete.

Tadija Krstić
Centar za bezbednost, istrage i odbranu.