Bezbjednost i sigurnost Srba na Kosovu i Metohiji u kontekstu formiranja tzv. Vojske Kosova

Formiranje vojske samoproglašenog Kosova je događaj koji može izazvati određene posljedice. Posljedice bi primarno mogle nastati po Srbe koji žive u južnoj srpskoj pokrajini. Prvo pitanje koje je postavljeno je pitanje njihove bezbjednosti, odnosno kako će se transformacija kosovskih bezbjednosnih u oružane snage odraziti na bezbjednost i sigurnost srpske populacije na Kosovu i Metohiji? Kakvo će stanje u vezi s tim događajem objektivno nastati i kakva će biti subjektivna percepcija srpskog stanovništva? Da bismo dali odgovore, potrebno je razumjeti razliku između pojma bezbjednosti i pojma sigurnosti.

U jeziku moderne politike i geopolitike gotovo da nema riječi koja se češće koristi od riječi „bezbjednost“. Sam pojam bezbjednosti se stalno definiše i redefiniše, ali postoji i tendencija da se izrazi „bezbjednost“ i „sigurnost“ koriste kao sinonimi, kako u konvencionalnoj upotrebi od strane „običnih građana“, tako i od strane ljudi koji zauzimaju relativno veliki medijski prostor. Međutim, radi se o različim pojmovima. Na isti način kao i ljudi sa anglosaksonskog govornog područja koji prave razliku između „security“ i „safety“, mi na srpskom govornom području moramo praviti distinkciju između tih pojmova. Šta je bezbjednost, a šta sigurnost? U samom razvoju koncepta bezbjednosti možemo uočiti dvije koncepcije – objektivističku i subjektivističku. Objektivistička koncepcija karakteriše se posmatranjem postojanja ili odsustva konkretnjih prijetnji po bezbjednost, dok subjekivistička koncepcija polazi od posmatranja osjećaja prijetnje, društvenog konteksta i psihologije straha [1]. Izraz „sigurnost“ oličenje je subjektivističke koncepcije i, ukoliko se već koristi u javnom diskursu, može isključivo da se odnosi na pojam bezbjednosti u subjektivnom smislu. Da zaključimo, bezbjednost predstavlja, najjednostavnije rečeno, odsustvo opasnosti po referentne vrijednosti, dok sigurnost predstavlja odsustvo straha da će date vrijednosti biti ugrožene. Ova distinkcija od značaja je za temu naznačenu u naslovu teksta – bezbjednost i sigurnost Srba na Kosovu i Metohiji u kontekstu formiranja tzv. Vojske Kosova.

Skupština samoproglašene države Kosovo usvojila je 14. decembra 2018. godine set zakona o transformaciji kosovskih snaga bezbjednosti u oružane snage – Vojsku Kosova. Prištinske vlasti najavile su da će vojsku činiti 3000 dosadašnjih pripadnika snaga bezbjednosti čiji će se broj u narednih 10 godina povećati na 5000 sa još 3000 pripadnika rezervnog sastava [2].

Zašto su se zvaničnici samoproglašenog Kosova odlučili za formiranje vojske? Vojsku definišemo kao subjekt odbrane vitalnih državnih i nacionalnih vrijednosti i interesa od oružanih napada spolja i iznutra [3]. Prema tome, vojsku mogu da imaju samo suverene države. Dakle, tzv. država Kosovo formiranjem oružanih snaga dobija još jedan elemenat državnosti kao stepenicu ka konačnom zaokruživanju iste. Iako je osnivanje vojske najavljivano i ranije od prištinkih zvaničnika, kao neposredan povod za takav korak mogli bismo označiti fijasko kosovskih vlasti na sjednici Interpolove skupštine na kojoj se glasalo o članstvu Kosova u Međunarodnoj organizaciji kriminalističke policije. Time duboko poljuljana sujeta vođa nepostojeće države rezultirala je uvođenjem stopostotnih taksi na robu iz Srbije i skupštinskim ozakonjenjem procesa transformacije kosovskih snaga bezbjednosti u oružane snage.

Sljedeće pitanje je kakva će to vojska biti? Ako uzmemo u obzir činjenicu da će novofomirana kosovska vojska biti sastavljena od dotadašnjih pripadnika Snaga bezbedonosti Kosova, to i neće biti vojska u suštinskom smislu. Kosovske bezbjednosne snage (KBS) definisane su kao nove, profesionalne, multietničke, lako naoružane i uniformisane bezbjednosne snage sa zadatkom da vode operacije odgovora na krize na Kosovu i u inostranstvu, operacije civilne zaštite na Kosovu i pomoć civilnim vlastima prilikom odgovora na elementarne nepogode i druge vanredne prilike. Ove dužnosti obuhvataju operacije potrage i spašavanja, uklanjanje eksplozivnih materijala, kontrolu i čišćenje opasnih materija, gašenje požara i druge poslove humanitarne pomoći [4]. Radilo se o, da tako kažemo, „službi za poplave i požare“ kojoj bi više pristajala sintagma „služba za zaštitu i spasavanje“ nego li „služba bezbednosti…“. Iluzorno je očekivati da će iz takve službe moći da nastane respektabilna oružana sila, barem ne za neko kratko vrijeme. Dakle, suštinski se činom formiranja tzv. Vojske Kosova ništa ne mijenja po pitanju bezbjednosne slike u južnoj srpkoj pokrajini. Srpski narod time objektivno neće biti ništa više ugroženiji nego što je bio do tog trenutka. Takva „vojska“ ne predstavlja ni vojnu prijetnju po državu Srbiju. Ipak, ono što čini drugu stranu medalje jeste činjenica da će intenzitet „straha“ kod Srba sa Kosova i Metohije biti povećan ili, drugim riječima, nivo sigurnosti biće niži. Atmosferi straha dodatno su doprinijele posljedice uvođenja taksi na robu iz Srbije i nedavna hapšenja u Kosovskoj Mitrovici izvedena od strane ROSU.

Da zaključimo, Vojska Kosova neće biti (barem ne u neko dogledno vrijeme) respektabilna oružana sila. Njeno formiranje neće uticati na spremnost i mogućnosti sistema nacionalne bezbjednosti Republike Srbije da brani vitalne nacionalne vrijednosti i interese. Sve opet zavisi od toga u kom će se pravcu kretati pregovori između Beograda i Prištine. Ipak, odluka o formiranju vojske praćena svim skorašnjim zbivanjima na Kosovu i Metohiji dovela je do podizanja atmosfere straha među srpskim življem u južnoj srpskoj pokrajini, ali i kod cijelog srpskog nacionalnog korpusa. Dakle, bezbjednosna situacija nije ništa teža nego što je do sada bila, ali se sigurnosna situacija dosta pogoršala.

 

 

 

 

Izvori:

[1] Lipovac, M., Živojinović, D. (2014). Međunarodna bezbednosti: teorijski pristupi. Beograd: Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti.

[2] https://www.nytimes.com/2018/12/14/world/europe/kosovo-army-serbia-nato.html

[3] Mijalković, S. (2011). Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.

[4] https://www.rks-gov.net/SR/f254/bezbednost/snaga-bezbednosti-kosova