Dan sećanja na žene žrtve nasilja

18. maj je Dan sećanja na žene žrtve nasilja. U Srbiji je tokom 2018-te godine u slučajevima porodičnog ili partnerskog nasilja ubijeno 30 žena. Zašto na svakih 12 dana jedna žena bude ubijena?…Tek svaka četvrta je prethodno prijavila nasilje…

Zašto je toliko veliki broj slučajeva u kojima žene ne prijavljuju nasilje? U koju statistiku ulaze one žene koje počine samoubistvo? Zašto se samo bavimo zakonima a ne i prevencijom?

Takođe, postavlja se pitanje i da li je sam zakon dobar. Policija je odlično pripremljena i više nego dobro nosi se sa ovakvim stvarima kada stigne neka prijava. Nadležni policijski službenici koji su obučeni da postupaju u slučajevima nasilja u porodici trude se da utiču preventivno i njihov rad daje dobre rezultate. Broj ubistava žena u slučajevima porodičnog nasilja manji je iz godine u godinu, dok je broj prijava u porastu, što nam govori da se žene sve više odlučuju da prijave nasilnika.

Šta nam onda nedostaje da bi nasilja bilo još manje? Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da nam je pored odličnog rada policijskih službenika koji su specijalno obučeni zasituacije porodičnog nasilja, potrebno i više angažovanja civilnog sektora. Tribine, razgovori, edukacije.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da bi edukacije na temu nasilja trebalo organizovati još u periodu nižih razreda osnovne škole. Za ovako nešto državne institucije morale bi da budu nosioci projekta, a civilni sektor, kroz obrazovan kadar mogao bi da pomogne. Smatramo da moramo postići tu svest da je svaki vid nasilja loš i da je pogrešno činiti nasilje, ne zbog moguće kazne koja čeka nasilnike, već prosto, nasilje je loše i ne treba pribegavati nasilju.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA pored dosadašnjih kurseva samoodbrane za žene gde smo prvenstveno sa psiholozima radili na tome da žene razviju svoju psihu ne bi li se oduprele nasilji, planira i projekte koji bi ženama žrtvama nasilja omogućilo da se osamostale i budu nezavisne. Pre svega to je ideja o preduzentištvu ali sa ciljem udruživanja kroz rad, jer bi na taj način žene, jedna drugoj bile najveća podrška.

Predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA
Stevan Đokić