Čestitamo novozaposlenim pripadnicima MUP-a

Danas je održana svečanosti povodom prijema u radni odnos 272 diplomirana studenta Kriminalističko-policijske akademije, polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku i osnovne obuke za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Tokom ove i prethodne godine u radni odnos MUP-a primljeno je više od hiljadu studenata KPA, polaznika COPO i vatrogasaca. Ovakva odgovorna politika zapošljavanja kadrova u skladu je sa potrebama policije ali i dokaz odličnih poteza vrha MUP-a, koji uz poštovanje principa usavršavanja i karijernog napredovanja, zapošljavaju ljude koji završavaju policijske škole.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da je ovakav vid zapošljavanja odlična satisfakcija za sve one koji bi želeli da se bave ovim odgovorim i važnim poslom. Takođe, čestitamo novim pripadnicima MUP-a koji od danas rade u službi svih građana.