Potpisan ugovor sa Centrom za unapređenje društva

Desetog maja ove godine potpisan je Ugovor o saradnji sa Centrom za unapređenje društva. Ugovor se odnosi na zajedničko delovanje u okviru pojedinih projekata. 

Centar za unapredjenje društva“ je organizacija koja prati i analizira položaj ugroženih grupa u društvo, kako u zemlji tako i u svetu i sa socijološkog aspekta, zagovara i ističe u prvi plan probleme koji su gorući. U svom timu okuplja ljude koji su stručni u svom delokrugu rada a nemaju posao, kao i lica koja imaju veliki kapacitet a pripadaju osobama sa invaliditetom, romima, kao i ljudima koji imaju dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, od kojih svi učimo a naročito studeti koji volontiraju u našoj organizaciji. Angazovani u Centru su podeljen po oblastima: Tim za decu i mlade, Tim za odrasle, Tim za stare, Tim za IT.

Centar za unapredjenje društva“ trenutno okuplja nekoliko ciljnih grupa sa kojima radi: 40 roditelja dece ometene u razvoju, 40 samohrani roditelja, 150 ugroženih porodica sa opštine Savski venac, 20 mališana bez roditeljskog staranja.

Centar za unapredjenje društva je, s obzirom da je mlada organizacija (registrovani su 2014. godine), uspeo da neke od ovih tema pokrene i realizuje 12 projekata sa širom drzavnom upravom i uz podršku oko 70 donatora, 2 manifestacije, 2 hunanitarne akcije, 5 drugih akcija podrške ugroženim grupama.