Kupovina sim kartice samo uz ličnu kartu

Svedoci smo da se poslednjih godina često za izvršavanje raznih krivičnih dela koriste prepaid brojevi koji nisu registrovani, odnosno nemaju evidentiranog vlasnika.

Neretko se dešava i da pojedini učinioci krivičnih dela, kada imaju sumnju da su na merama, zamene telefonski aparat, a sim karticu kupe na trafici i nastavljaju sa izvršavanjem krivičnih dela. Isto tako, događa se i da maloletna lica kupuju sim kartice bez znanja svojih roditelja. Pored toga, mnogi predatori, pedofili i oni koji razmenjuju nedozvoljen sadržaj preko chat aplikacija poput telegrama, vibera ili signala, često koriste neregistrovane sim kartice.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da je hitno potrebno izmeniti zakone koji regulišu ove stvari, te onemogućiti kupovinu sim kartice bez uvođenja u evidenciju onoga koji kupuje, odnosno ko će koristiti sim karticu. Ova evidencija trebalo bi da bude dostupna na svakom prodajnom mestu u vidu posebne aplikacije, odnosno, svaki prodavac sim kartica trebalo bi od kupca da zatraži ličnu kartu ili pasoš, te da preko aplikacije pošalje zahtev mobilnom operateru za ragistraciju korisnika koji se vezuje za kupljeni prepad broj.

Takođe, trebalo bi razviti sistem, aplikaciju, koja bi u narednom periodu bila dostupna korisnicima koji već poseduju i koriste prepaid sim karticu a nisu je registrovali na svoje ime, da je što pre registruju putem te aplikacije ili odlaskom u poslovnice operatera, a obaveštavati ih putem sredstava javnog informisanja i sms poruka da će neregistrovani a aktivni prepad brojevi biti deaktivirani.

Tekst iste sadržine poslali smo i MUP-u kao inicijativu.