Pristupnica za prijem u Centar DBA

Molimo Vas da tražene podatke unesete tačno. Molimo Vas da koristite sva slova azbuke (uključujući č, ć, š, ž) pri unosu podata. Veoma je bitno da fotografija koju šaljete bude kao za pasoš, jer se te fotografije ubacuju na članske kartice.

Članarina na godišnjem nivou iznosi 4.000 dinara, dok je za studente KPA, bezbednosti, prava, policajce, vatrogasce članarina na godišnjem nivou 1.500 dinara.

NAPOMENA: Pojedini browseri prave problem prilikom popunjavanja pristupnice (tesko prihvataju fotografiju), pa ukoliko Vam se dogodi da imate problem prilikom popunjavanja pristupnica, možete sve tražene podatke zajedno sa fotografijom da nam pošaljete na mejl za članstvo clanovicentra@gmail.com

    Oblast koja Vas zanima


    NAPOMENA: Pojedini browseri prave problem prilikom popunjavanja pristupnice (tesko prihvataju fotografiju), pa ukoliko Vam se dogodi da imate problem prilikom popunjavanja pristupnica, možete sve tražene podatke zajedno sa fotografijom da nam pošaljete na mejl za članstvo clanovicentra@gmail.com