Ratomir Antonović

 

Osnovne akademske studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžemnt u Banjaluci i odbranio magistarsku tezu na temu “Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti”.

Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

Radno je bio angažovan na mnogim rukovodećim radnim mestima i to: bio je član Upravnog odbora JKP “Beogradske elektrane”, vršio savetničku funkciju u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u kabinetu predsednika i bio direktor mnogih privatnih preduzeća.

Trenutno radi kao saradnik u nastavi na Fakultetu za pravo, bezbednost i mendžment “Konstantin Veliki” u Nišu na predmetima Bezbednosni sistemi i Bezbednosni menadžment.

Aktivno se bavi naučno – istraživačkim radom u oblasti prava i bezbednosti i autor je i koautor mnogih naučnih radova i monografija iz ove oblasti. Učestvovao je na mnogim naučnim skupovima, konferencijama, okruglim stolovima i javnim diskusijama, kako na teritoriji Republike Srbije, tako i u inostranstvu. Takođe, u organizacionim odborima je mnogih naučnih skupova i uređivačkim kolegijumima mnogih tematskih naučnih zbornika radova.

Među istaknutijim objavljenim radovima su:

ANTONOVIĆ, Ratomir, BATAVELJIĆ, Dragan, ILIOSKI, Dragan, Korišćenje čistije energije iz obnovljivih izvora u Srbiji i regionu, U: Zbornik radova „Održiva energetika 2017“ urednik Ljiljana Tanasijević, Klaster privrednih komora Srbije, Vrnjačka banja, 2017. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir – Korupcija – istorijska analiza, TTEM, Sarajevo, 2017. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir – Uticaj korupcije na principe vladavine prava, U: Zbornik radova „Princip vladavine prava“,  urednik Sreto Nogo, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Tara 2017. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir – Problem korupcije u pravosuđu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad 2017. godine.

BATAVELJIĆ, Dragan, ANTONOVIĆ, Ratomir – Savremena migrantska kriza u Evropi i njen uticaj na religijski terorizam, Pravna riječ broj 52/2017, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka 2017. godine.

JEREMIĆ, Dejan, ANTONOVIĆ, Ratomir, STANOJEVIĆ, Slobodan, RADOVIĆ, Tomislav – Elementi multivarijantne analize kriminaliteta na oskudnim skupovima, ODITOR broj 02/2017, Beograd, 2017. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir – “Nastanak i razvoj korupcije” Pravni informator broj 9/2017, izdavač “Intermeks” Beograd, 2017. godine

АNTONOVIĆ, Ratomir – „Bezbednosni aspekti migrantske krize“  U: Zbornik radova “Pravni i bezbednosni aspekti migracija i posledice migrantske krize”, urednik Kostadinović Ivan, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment „Konstantin Veliki“, Niš, 2017. godine,

JAGANJAC, Jasmin, PUŠARA, Aleksandra, ANTONOVIĆ, Ratomir – “Influence trade as a form of corruption in education, cause of stagnation in reforms of education system in developing countries”, Macedonian science society, International Scientific Conference, Bitola, 2017. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir – “Zloupotreba ovlašćenja od strane odgovornog lica u pravnom licu u procesu svojinske transformacije”, U: Tematski zbornik “Društveni fenomeni i korporativna bezbednost”, urednik: Aleksandar Petković, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Novi Sad, 2017. godine,

JAGANJAC, Jasmin, PUŠARA, Aleksandra, ANTONOVIĆ, Ratomir – “Ekonomski aspekti komunalnog otpada kao energetskog izvora u velikim gradovima u savremenim uslovima”, Fakultet zaštite na radu, Univerziteta u Nišu, Niš, 2017. godine,

BRKOVIĆ, Radoje, ANTONOVIĆ, Ratomir, MILOVANOVIĆ, Dragan – Zloupotreba prava na štrajk, Radno i socijalno pravo, godina XXI, broj 2, Beograd, 2017. godine,

ANTONOVIĆ, Ratomir – Korupcija kao prepreka u procesu reformi sistema obrazovanja u Republici Srbiji, U: Zbornik radova “OBTA – obrazovanje, bezbednost, tehnologija, agrobiznis”, urednik: Mirsad Nuković, Centar za nauku i obrazovanje “Naukakom”, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti i Centar za nove tehnologije i održivi razvoj, Novi Pazar, 2018. godine,

ANTONOVIĆ, Ratomir – Pravni okviri humanitarnog rada u Republici Srbiji, Izbor sudske prakse, godina 26, broj 4,  Beograd 2018.

ANTONOVIĆ, Ratomir – Uticaj velikih migrantskih procesa na stanje bezbednosti u zemljama Evropske unije, U: tematski zbornik radova “Jugoistočna Evropa i post – moderni izazovi”, urednik: Anastazija Đelić, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment “Konstantin Veliki” i CESNA B Beograd, Beograd, 2018. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir – Legal and security aspects of corruption in the Western Balkans countries, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Faculty of philosophy, Bulgaria, Veliko Tarnovo, 2018. years.

ANTONOVIĆ, Ratomir, MATOVIĆ, Ana, MARJANOVIĆ, Marjan – Požar kao bezbednosni problem u Republici Srbiji i mehanizmi prevencije, U: zbornik radova “Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji”, urednik: Maja Anđelković, Fakultet za internacionalne tehnologije i inženjerstvo i Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, 2018. godine,

BATAVELJIĆ, Dragan, ANTONOVIĆ, Ratomir, ILIOSKI, Dragan – Demografska kataklizma Srbije i najnovije mere njene pronatalitetne politike, U: Tematski zbornik Demografska slika Srbije, urednik: Dragan Bataveljić, udruženje “Opstanak”, Aleksandrovac, 2018. godine.

MARJANOVIĆ, Marjan, ANTONOVIĆ, Ratomir – Solarna energija kao resurs na energetskom tržištu i zaštita životne sredine, U: Zbornik radova Internacionalnog univerziteta u Travniku, urednik: Jasmin Jusufranić, Travnik, 2018. godine,

BATAVELJIĆ, Dragan, ANTONOVIĆ, Ratomir, ILIOSKI, Dragan – Terorizam kao pretnja univerzalnim ljudskim pravima, U: Zbornik radova “Univerzalno i osobeno u pravu”, urednik: Ognjen Vujović, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2018. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir – Pružanje pravne pomoći kao uslužne delatnosti, U: Zbornik radova “Savremeni pravni promet i usluge”, urednik: Miodrag Mićović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2018. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir  – Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, Izbor sudske prakse godina 26, broj 7/8, Beograd, 2018. godine,

ANTONOVIĆ, Ratomir – Uloga državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije u Republici Srbiji, U: Zborniku radova “Pravnički dani – prof. dr Slavko Carić”, urednik: Milorad Bejatović, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, 2018. godine.

NEŠKOVIĆ, Slobodan, ANTONOVIĆ, Ratomir, ĐELIĆ, Anastazija – Borba protiv korupcije u kontekstu preporuka Evropske unije, Evropsko zakonodavstvo broj 65/18, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2018. godine,

ANTONOVIĆ, Ratomir, CVIJETIĆ, Zoran – “Tehnička ispravnost motornih vozila kao element bezbednosti saobraćaja”, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B, Internacionalni univerzitet Travnik, Velika Plana, 2018. godine.

ANTONOVIĆ, Ratomir – “Serbia and Croatia in the field of Organized Crime: Social and Security Aspects”, International Scientific Conference “International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, University St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2018. years.