Molba za člansku knjižicu DBA

    Da li ste upoznati sa Statutom DBA i Pravilnikom o članskoj kartici i članskoj knjižici? (obavezno)