Dušan Ivković

Dušan Ivković, predsednik Izvršnog Odbora DBA, rodjen 13.07.1994. godine u Nišu. Student fakulteta za menadžment u Zaječaru. Direktor je firme “Epos Logic and Design”.

Dušan Ivković Predsednik Izvršnog Odbora DBA

Učesnik velikog broja edukacija, seminara, radionica na kojima je stekao mnoge sertifikate, a neka od njih su: 

Učesnik velikog broja edukacija, seminara, radionica na kojima je stekao mnoge sertifikate, od kojih bi izdvojio: 
Taktika tajnog praćenja, 
Prevare pri zapošljavanju,
Cyber Security, 
Trgovina ljudima – prevencija i sprečavanje,
Obrazovni program PolitiKAS, 
Regionalna škola politike, 
International Human Rights, 
Credit Risk Management, 
NLP Master,
Nosilac je crnog pojasa 1. dan u Tekvondou.
Kao i mnoge druge. 
Postigao značajne državne i medjunarodne rezultate dok se bavio Tekvondoom. Pored toga se bavi i medicinskim menadzmentom, iz kog ima naučne radove koji su prezentovani na kongresu (ECR) u Beču.