Aleksandra Pavlović

 

Dizajner enterijera, trenutno na Fakultetu tehničkih nauka.
Direktor je i osnivač firme Plasting d.o.o. sa kojom radi ne samo u Srbiji već i sa inostranstvom. Od 2016-te godine uključena je u nadzor gradnje kao i nadzor ugradnje proizvoda njene firme na projektu Beograd na vodi.
Poseduje sertifikat Londonske korespodentne firme Company Wall.
Govori Engleski jezi.
Organizovala je i učestvovala u velikom broju humanitarnih akcija i uvek se odazivala na iste.
Pored svojih poslovnih obaveza Aleksandra je i majka i taj najlepši posao na svetu obavlja odlično.

Predsednik je Odseka 10 – Porodično nasilje ispred Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i koordinator je za humanitarni rad.