Potpisan ugovor sa Udruženjem kriminalističkih profajlera

U Beogradu je potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera – CPA. Ugovor su potpisali, ispred CPA Nemanja Popović koji je predsednik Udruženja kriminalističkih profajlera, i Stevan Đokić ispred Centra za bezbednost, istrage i odbranu.

Udruženje kriminalističkih profajlera – CPA je visokokvalifikovana organizacija koja iza sebe ima broje uspehe u savetovanju ne samo naše policije već i policije u zemljama iz okruženja. Pored toga, ovo Udruženje iza sebe ima odrađen veliki broj edukacija i radionica na temu profajlinga.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA će u narednom periodu zajedno sa prijateljima iz Udruženja kriminalističkih profajlera – CPA organizovati edukacije i radionice ali i proširiti sve to u određeni vid doobuke. Takodje, ovaj Ugovor će članovima Centra DBA omogućiti određeni popust na edukacije i radionice koje bude u samostalnoj organizaciji Udruženja kriminalističkih profajlera – CPA i obratno.