Zaštitne maske kao segment odbrane od respiratornih infekcija

Kako samo ime govori one služe da zaštite od nečega. Neke štite od prašine, neke od otrovnih gasove, druge od bojnih otrova a postoji i one koje se koriste u medicini. Obično ih nose svi oni koji rade sa pacijentima tokom hirurških intervencija ali i sa onima koje bi obične infekcije ubile. Maske prvenstveno štite druge od nas. Tokom operacija štite pacijente da ih hirurzi i osoblje ne zaraze. Kada prilazimo ljudima koji imaju bolesti ili stanja gde njihov organizam ne može da se izbori sa bolestima, služe da ih zaštitimo od bakterija i virusa koje izbacujemo disanjem.

Trenutno je pandemija izazvana virusom SARS-CoV-2. Taj virus kada dospe u telo i razvije se izaziva bolest nazvanu kovid-19. Svi preporučuju ili obavezuju nošenje maski. Kako one deluju?

Postoji niz protivnika nošenja maski koji imaju sledeće argumente:

  • Virus je mali a pore na maskama velike, znači virusi prolaze
  • Zadržava se ugljen dioksid i nemamo dovoljno kiseonika
  • Maske su brnjice i označavaju pokornost režimu
  • Maske smetaju
  • Na kutijama piše da maske ne štite od kovida-19

Da pođemo od prve tvrdnje. Virus jeste manji od pora maski. Ali virusi putuju zarobljeni u Fligeovim kapima koje su veće od pora. Čestice se ne kreću strogo pravolinijski već pokazuju Braunijevo kretanje koje zauzima mnogo veći prostor. Zbog elektrostatičkog naboja virusi se zadržavaju na vlaknima maski.

Molekuli ugljen dioksida i kiseonika su pet miliona puta manji od virusa, lako prolaze kroz pore.

Brnjice. Zar je briga o drugima pokornost? To je isto kao ostaviti ranjenika na frontu, nema razlike. Isto kao pobeći sa mesta nesreće.

Maske smetaju. Tačno. Smetaju. Smeta da vuku uši, smeta da se gleda u njih, smetaju ako je vrućina. Sve je to tačno. Razlika između trpljenja tih smetnji i ne trpljenja može označavati razliku između života i umiranja u mukama, ne samo onoga ko ne nosi, već i njegovih najbližih.

Na nekim kutijama zaista piše. Proizvođači uvek nalaze načina da zaštite sebe od tužbi. To je činjenica. Maske samo po sebi zaista nisu dovoljna zaštita. One su deo odbrane koja se naziva „Švajcarski sir odbrana od respiratornih infekcija.“

Maska je samo deo te odbrane. Zaustaviće deo virusa. Pranje ruku i higijena će zaustaviti deo virusa. Distanca će onemogućiti da puno virusa dođe do nas. Dezinfekcija će zaustaviti deo virusa. Praćenjem kontakata će se sprečiti širenje virusa. Izbegavanjem gužvi će se smanjiti mogućnost zaraze. Provetravanje prostorija smanjuje broj virusa u vazduhu. I zadnje ali ne najmanje bitno, što više virusa uđe teža je klinička slika. Sve zajedno čini efikasnu zaštitu, ništa posebno nije dovoljno.

Dr Aleksandar Ivković
član DBA