Roditelji, deca se vaspitavaju kod kuće, a ne u policiji

U jednoj Osnovnoj školi u Beogradu, tokom proslave male mature, maloletnici su napali policajca i naneli mu povrede po glavi, pocepali su mu usnu. Ovo je vest koja nikoga ne treba da ostavi ravnodušnim. Ovakve i slične vesti u nekom ranijem periodu dolazile su isključivo sa zapada, a u našoj Srbiji ovo je bilo nezamislivo iako se poslednjih godina sve veći broj maloletnika okreće kriminalnim aktivnostima.

Napad na policajca i sam incident ne bi smeo da prođe, ne samo bez sankcija za počinioce, već bi sankcije trebalo da snose i roditelji tih maloletnika koji su napali policajca. Takođe, na odgovornost je potrebno pozvati i Savet roditelja te škole jer su oni takođe trebali da se organizuju i pomognu školi da proslava prođe u miru.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da vaspitanje dolazi iz kuće. Roditelji treba da vaspitavaju svoju decu i da poštuju svoje nastavnike kao autoritete. Danas su nažalost prosvetni radnici obezvređeni u lancu vaspitavanja dece i nemaju nikakve ingerencije niti predstavljaju autoritet. Maloletnici koji su napali policajca, a pre toga upali na proslavu mature, moraju da snose posledice, ali posledice njihovog nevaspitanja trebalo bi da snose i njihovi roditelji.

Roditelji, posvetite se svojoj deci i vaspitavajte ih na vreme jer deca se vaspitavaju kod kuće, a ne u policiji ili nekoj instituciji koja će to činiti primenom sankcija.