ANALIZA: Vršnjačko nasilje i nedostatak školske bezbednosti

Nakon poslednjih slučajeva nasilja u školama u Srbiji prilikom čega je došlo do ozbiljnih povreda učenika, možda treba ponovo razmotriti formiranje pomoćne policije.

Naime, prostora za zloupotrebe ima vrlo malo, koliko se zakonom definišu lica koja se mogu angažovati. A to su penzionisani radnici službi bezbednosti ali i lica koja imaju završene škole bezbednosti a rade u drugim granama privrede puno radno vreme i pri tom prolaze bezbedonosne provere. S tim da je njih potrebno angažovati isključivo na teritoriji mesta i opština prebivališta kako bi se iskoristila njihova povezanost sa lokalnom zajednicom.
Takođe, pomoćna policija nije oružana formacija, niti može pokrenuti istragu itd.To je servis građana na usluzi MUP .
Država dobija značajne uštede, jer se pripadnici pomoćne policije uglavnom angažuju iz penzije ili kao dodatna delatnost na nekoliko sati. Društvo dobija na bezbednosti škola, parkova, autobuskih i železničkih stanica, šetališta i slično.

Formirana je u mnogim zemljama koje imaju dugu istoriju demokratije tako da nema govora o narušavanju iste njenim postojanjem.
Postoji u mnogim zemljama pod različitim nazivima: Sjedinjenim Američkim Državama(gde je naj aktivnija), Brazilu,Rumuniji,Singapuru,Kipru,Kanadi,Turskoj,Mađarskoj,Izraelu.
U Švedskoj je postojala do 2012 kada je uklopljena u regularnu policiju ali zbog sve većeg formiranja «komšijskih patrola» verovatno će biti formirana u regionima koje naseljavaju migranti. Treba napomenuti da u Velikoj Britaniji ima godišnje 5-10.000 građana koji u te svrhe volontiraju.

Ilija Životić
Foto by: NewsFront

Predlažem održavanje tribina ili okruglih stolova na kojima bi javnosti bilo adekvatno prezentovana ideja, a na kojima bi osim predstavnika MUP-a trebalo pozvati i osobe koje vode pomoćnu policiju u stranim zemljama, kao i predstavnike međunarodne asocijacije koja okuplja sve države sa tom organizacijom kako bi se čula sva iskustva.
Specijalno za News Front, stručnjak za bezbednost Ilija Životić.
Priredila Lola Đorđević
Tekst preuzet sa sajta NewsFront.