Čuvajte se! Ponovo su aktuelne prevare sa firmama

Ovakav vid prevare je veoma opasan jer pojedine firme mogu da dožive bankrot. To je stara šema prevare koja je vremenom evoluirala. Najčešće, firma koja vrši prevaru jeste registrovana kao d.o.o. i ovako registrovane firme odgovaraju samo osnivačkim ulogom i imovinom firme.


Kako prevara funkcioniše? Prevarantska firma naručuje robu od firme koja je meta, najčešće su to manje količine robe u početku, i veoma često po višoj ceni od one koju je firma meta prodavala tu istu robu. U nekom trenutku, narudžbina robe se povećava a kada dodje za naplatu prevarantska firma nestaje kao i njeni direktori. Često firme koje su mete daju robu na neki vid odložene naplate ili manipulatori iz prevarantske firme uspevaju da izdejstvuju dogovor o kasnijem plaćanju, navodno dok se roba ne isporuči trećem licu. Često te prevarantske firme kao neki vid osiguranja ponude menicu, znajući da će oni svakako nestati pre nego što menica bude puštena.

Prevaranti više ne otvaraju nove firme jer je to sumnjivo, pa uglavnom kupuju starije firme koje imaju datum osnivanja od pre nekoliko godina. Takve firme ne postaju sumnjive, jer navodno rade godinama unazad. Medjutim, veoma je važno da se u Agenciji za privredne registre proveri da li je ta firma i dalje u vlasništvu starog vlasnika ili je kupljena pre dva, tri meseca. Proveravajte karticu “Odluke registratora” na sajtu Agencije za privredne registre, jer tamo stoje svi podatci, odnosno biće upisano da li je firma prodata skoro. Neretko, takve firme se prebace na nekoga sa lažnim dokumentima, ukradenim identitetom, ljudima koji žive van Srbije…

Dešava se da u nkeom trenutku firma meta počinje da shvata da posluje sa firmom koja će ih možda prevariti. Medjutim, ne može se ništa uraditi u tom trenutku jer tu praktično da i ne postoji krivično delo. Puštanjem menice, dobićete samo odredjena sredstva koja ta prevarantska firma ima na svom računu, a to je najčešće nešto sitno. Čak i kada tužite ove firme, uopšte nije lako naplatiti dugove.

Šta možete da učinite da ne budete žrtva ove prevare? Proveravajte sajt Agencije za privredne registre, informišite se kod drugih koji posluju sa tom firmom, proverite svaku priču koju vam ispriča predstavnik te firme jer su ti ljudi često veoma vešti manipulatori, insistirajte da sastanke imate kod njih u kancelarijima, često insistirajte i na tome da vam pokažu gde skladište robu koju su uzimali ili planiraju da uzmu od vas.