Pokušaj otmice prvo prijaviti policiji

Učestale prijave pokušaja otmica dece policija uvek rešava po hitnom postupku. Baš iz tog razloga veoma je važno da se slučaj odmah prijavi policiji, a ne da se prvo to napiše na društvenim mrežama. Postoji više razloga zašto je odmah potrebno obavestiti policiju, a mi ćemo navesti dva.
Prvi razlog je da se izbegne upozorovanje izvršioca krivičnog dela da postoje određene informacije koje bi mogle da dovedu do njegovog hapšenja. Drugi, jeste činjenica da postoje i lažne prijave te je svakako potrebno sve proveriti, a širenje lažnih vesti može da bude ozbiljan problem.

Svakako, nikada ne treba zanemariti ono što deca ispričaju, a tiče se mogućnosti da je neko pokušao da ih namami u vozilo, ili ih je samo pratio. To su važne informacije koje roditelji treba da proslede policiji koja će sigurno uraditi detaljnu istragu.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA podseća da je od početka godine bilo nešto više od 500 prijava nestanaka dece, ali da se najveći broj, preko 90 procenata, reši pozitivno, jer se najčešće radi o odlascima dece od kuće, što zbog urušenih porodičnih odnosa, što zbog problema u školi i slično. Prošle godine je bilo nešto više od 1.500 prijava.