Marihuana je droga – svaka droga je opasna

Marihuana je psihoaktivna supstanca koja stvara psihičku zavisnost a najozbiljnije posledice upotrebe marihuane su brojne: oštećenje pluća, atrofija mozga, hromozomska oštećenja, promena karaktera (laganje, agresija, prevare), gubitak volje i inicijative…Najčešće je prvi stepenik ka ostalim drogama.
Efekat marihuane zavisi od koncentracije THC-a, od načina unosa, opšteg telesnog stanja, raspoloženja, društva i ambijenta.

Razne studije su pokazale da ova droga pomaže u pojedinim slučajevima, ne na način da leči, nego da ublažava bolove, opušta mišiće te se za posebne vrste bolesti može na marihuanu gledati kao neka vrsta leka. Naime, ako već imamo određene lekove koji sadrže neku količinu psihoaktivnih supstanci, a legalno se koriste u lečenju i kod nas i u svetu, a to su uglavnom određeni lekovi iz grupe depresora, zašto se i marihuana ne bi legalizovala na isti način.

Jedan deo onih koji su za legalizaciju marihuane zastupaju takođe stav da je od ove droge moguće napraviti lek. Drugi deo, uglavnom pored legalizacije zagovara i dekriminalizaciju marihuane, odnosno da se dozvoli svakome da može kod kuće da uzgaja indijsku konoplju te da je koristi za lečenje i u rekreativne svrhe. Upravo zbog ove druge ljudi, koji su najčešće u nekom ranijem periodu hapšeni zbog uzgajanja i stavljanja u promet, izostaje mogućnost da bolesni dobiju marihuanu kao lek.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA oštro se protivi legalizaciji marihuane na način da to bude liberalizovano i dekriminalizovano. Slažemo se da je legalizacija moguća i potrebna ali samo i isključivo u medicinske svrhe i za izvoz i to pod strogom kontrolom države. Međutim, pomerati granice i dozvoliti dekriminalizaciju i legalizaciju da svako može da posadi indijsku konoplju, ravno je ludilu koje će nam doneti samo velike probleme koji će se ogledati u povećanom broju izvršavanja krivičnih dela i saobraćajnih nesreća izazvanih vožnjom pod dejstvom marihuane.

Upravo zbog ovakvog našeg stava, jer ne želimo da nam deca odrastaju uz „duvanje trave“, često smo meta napada određenih dilera i zagovornika dekriminalizacije ove droge. Ljudi iz našeg rukovodstva zbog svog čvrstog stava koji podrazumeva da ne sme da postoji podela na lake i teške droge jer droga je droga i svaka droga je opasna, dobijaju i razne pretnje i uvrede, pa je tako počela da kruži i poruka kako se predsedniku DBA sprema sahrana zbog čvrstog stava protiv svih droga.

Svaka droga je opasna, ubija polako ali sigurno. Bolje je da omladinu edukujemo o štetnosti i zloupotreba droga i da ih od malih nogu usmeravamo na sport i tradicionalne vrednosti koje će od njih napraviti dobre ljude koji će jednoga dana voditi ovu državu.

Stevan Đokić
Predsednik DBA