Građani veruju policiji

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA uradio je istraživanje javnog mnjenja na temu “Građani i policija”. Ovaj projekat finansiran je od strane samog Centra DBA i niko nije mogao da utiče na rezultate koji su dobijeni. Pomoć u samom organizovanju i radu na terenu pružila nam je Svetska Policijska Protivteroristička Organizacija CTO. Terensko istraživanje obavljeno je od strane članova Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i CTO na reprezentativnom uzorku od 2815 punoletnih osoba, sa prebivalištem u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno “licem u lice”.

Rezltati istraživanja govore da građani vraćaju poverenje u policiju. To nam jasno govori podatak koji kaže da 76% građana Srbije veruje policiji. Sličan procenat, oko 74%, oseća se bezbedno u Srbiji. Kada je u pitanju izvršenje dela, samo 2% građana Srbije ne bi pozvali policiju, dok 12% građana ne bi pozvali pozvali policiju ukoliko su svedoci izvršenja nekog dela. Građani veruju da policija nije korumpirana, čak 72% misli tako. Međutim, građani su uvereni da je policija pre deset godina bila korumpirana i politizovana.

Trošenje novca iz budžeta na opremanje policije podržava 93% građana. Oni smatraju da dobro opremljena policija bolje i lakše obavlja posao. Najveći broj građana smatra da policija poslednjih godina radi u službi svojih građana. Važno je i napomenuti da 77% građana misli da je Nebojša Stefanović pravi čovek na mestu ministra policije i da je najzaslužniji za novi imidž policije koju sada možemo zapratiti i na instagramu, facebook-u, sajt je noviji i bolji.

Tokom razgovora sa građanima, pitali smo ih i šta bi oni dodali ili predložili kada je rad policije u pitanju. Uglavnom su ideje slične, a one su usmerene na edukaciju, održavanje naučnih skupova, edukacija, tribina.

Publikacija je delo Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i u potpunosti Vam prenosimo rezultate. POGLEDAJTE PUBLIKACIJU