Uspešno održana tribina u Mladenovcu na temu “Društvo i država u borbi protiv narkomanije”

U subotu, 11. marta 2017. godine, u prostorijama gradske opštine Mladenovac, održala se tribina „Društvo i država u borbi protiv narkomanije“ u organizaciji Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti (SUSB).

Tribini je prisustvovao veliki broj učenika, mladih, predstavnika opštine Mladenovac i Skupštine Srbije. Moderator tribine je bila Marina Kostić, generalni sekretar SUSB.

Predsednik SUSB Dejan Milutinović je prisutne upoznao sa time šta je droga, koje vrsta droga postoje, koje su se razvile i kako se boriti sa njima. On je prisutne upoznao i sa izlaganjem Zorana Vitorovića, novinara i aktiviste iz Švajcarske, koji nam je predočio evropska iskustva borbe protiv narkomanije i osnove politike Švajcarske u borbi protiv ove pojave. Duhovne i filozofske aspekte potrebe da se „zdrav razum uništi opijatima“ i šta se vaspitanjem može postići u borbi protiv narkomanije prisutnima je predstavio Miloš Bogdanović, istraživač i publicista.On je naveo da se deca navodena opijate samim hedonističkim vaspitanjem i da država nije u stanju da rešava karakterne probleme naroda, već da je to odgovornost svakog pojedinca, i njegovih roditelja dok je on dete.

Na kraju, Stevan Đokić, iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu (DBA) je prisutne upoznao sa iskustvima borbe protiv narkomanije, načinima na koji se uopšte dođe do zahteva za prestankom uzimanja droge, kasnijom resocijalizacijom i praćenjem stanja lica koja su prestala sa uzimanjem narkotika. Ukazano je na to da se pojedine droge mogu naprviti i u kućnim uslovima, kako se one mogu koristiti kod različitih vidova iskorišćavanja mladih ljudi, posebno devojaka, da ne postoji razlika izmedju lakih i teških droga i da čak i različite vrste trava koje se koriste kao droga mogu biti smrtonosne jer mogu sadržati visoke koncentracije hemisjkih supstanci kojima se tretiraju.

Iskustva opštine Mladenovac u borbi protiv narkomanije izneo je Dimitrije Milutinović, iz SUSB zadužen za poslove policije, koji je prisutne upoznao sa jačim radom policije i tužilaštva u borbi protiv narkomanije na teritoriji opštine Mladenovac budući da je 2013. godine podneto 17 krivičnih prijava za delo protiv zdravlja ljudi, od kojih nijedna protiv maloletnih lica, dok je 2016. godine podneto 53 krivičnih prijava od kojih 4 protiv maloletnh lica.

U delu koji se odnosio na diskusiju učesnika, prisutni su organizatorima predložili održavanje tribine za roditelje koja bi im pomogla da kod dece uoče ponašanja vezana za eventualno konzumiranje ili pravljenje droge i ukazali na potrebu dalje edukacije mladih o ovoj temi.

Marina Kostić, Generalni sekretar SUSB