Uručena zahvalnica Srpskoj Desnici

Predsednik Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, Stevan Đokić, uručio je Miši Vaciću zahvalnicu u prostorijama Centra DBA, na Banovom Brdu.

Upravni Odbor Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, kojim je predsedavao Dragan Pantić, doneo je jednoglasnu odluku da se Srpskoj Desnici dodeli zahvalica. Naša organizacija se ne bavi politikom, ali ova politička stranka dokazala je da joj je borba za očuvanje nacionalnog identiteta i srpske tradicije na prvom mestu. To su između ostalog dokazali i organizovanjem tribina i edukacija na one teme koje su važne za našu omladinu, pre svega narkomanija i sekte ali i druge teme.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA je u dvorani Srpske Desnice do sada održao dve tribine. Jednu u saradnji sa Internacionalnom Policijskom Organizacijom IPO, na temu droge i narkomanije i drugu na temu sekti i sektnog delovanja. 

Saradnja između našeg Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA i Srpske Desnice i dalje se nastavlja u smeru održavanja tribina i edukacija. 

Ispred Srpske Desnice zahvalnicu je primio predsednik Miša Vacić, koji se zahvalio i istakao da će saradnja biti još bolja i uspešnija.